ឱកាសហ្វឹកហ្វឺនការងារជាមួយនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតពីប្រទេសជប៉ុន

ឱកាសហ្វឹកហ្វឺនការងារជាមួយនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតពីកម្មវិធី PhD Professional Program នៃសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya (ប្រទេសជប៉ុន) ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាមកកម្ពុជា។

 • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៥-១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (រយៈពេល៧ថ្ងៃ)
 • ទីកន្លែង៖ ភ្នំពេញ

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជានិស្សិតចាប់ពីឆ្នាំទី៣នៃសាកលវិទ្យាល័យ
 • មានកម្រិតវប្បធម៌ភាសាអង់គ្លេសចាប់ពី upper-intermediate/advanced level
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង និងសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយប្រធានបទជាច្រើន
 • មានចំណង់ក្នុងការធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស
 • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • អាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំនានាដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធី (រួមទាំងចុងសប្ដាហ៍)
 • និស្សិតដែលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមានអាទិភាព

ភារកិច្ចចម្បងៗ៖

 • ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ពួកគេ (អាចពេញមួយថ្ងៃ ឬច្រើនម៉ោង)
 • ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាក់ទងនឹងប្រធានបទជាច្រើន
 • ផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ទៅកាន់និស្សិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya។

Allowance:

 • Commensurate with interview results
 • Include daily transportation and meal fee

របៀបដាក់ពាក្យ៖

ផ្ញើ CV ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាព និងសំណេរខ្លីដែលរៀបរាប់ពីគោលបំណងក្នុងការចូលរួមកម្ម​វិធីនេះ ទៅកាន់៖

 • Email: [email protected]
 • មជ្ឍមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)

ទំនាក់ទំនងលេខ៖ (+855)23 883 649

ដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែម ចុចទីនេះដើម្បីអាចឯកសារដើម

Facebook Comments