កម្មវិធីប្រកួតចំណេះដឹងអាស៊ានរដូវកាលទី៣

កម្មវិធីប្រកួតចំណេះដឹងអាស៊ានរដូវកាលទី៣ (ASEAN Knowledge LINE III)

រង្វាន់៖

 • ដំណើរកំសាន្តទៅសាំហ្គាពួរ និងម៉ាឡេស៊ី
 • មេដៃមាស
 • ពានរង្វាន់
 • លិខិតសរសើរ
 • ទឹកប្រាក់ ៥០០,០០០៛
 • នាឡិកា I-watch & coupon
 • អាហារូបករណ៍សិក្សានៅ CAM-ASEAN ១ឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖

បេក្ខជនត្រូវមាន៖

 • អាយុ១៧-២៥ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ តុលា ២០១៧
 • បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • សញ្ញាតិខ្មែរ គ្រាន់តែថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាប័ណ្ណ
 • ត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទ និងបង់$៥ នឹងដាក់ពាក្យអោយបានមុនថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ២០១៧ (សម្គាល់៖ ថ្លៃដែលបង់គិតទាំងសំបុត្រចូលរួមសិក្ខាសិលា និងអាហាពេលថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃបណ្ដុះបណ្ដាល)

ចុះឈ្មោះនៅ៖ docs.google.com/forms

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ cam-asean.com

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៩៣ ៩០០ ២៨០

Facebook Comments