ដំណឹងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅប្រទេសថៃ

បើលោកអ្នកមានបំណងដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Chiang Mai University នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ឆ្នាំ​២០១៨ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

-ជំនាញឯកទេស៖ សេដ្ឋ Economics
– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨
-​​​​​​​​​​​​​ បំពេញ​ពាក្យ​ Online ៖ https://goo.gl/QjjEnG
– ដាក់​ពាក្យ​ទៅ​កាន់​ទីតាំង​ទាំង​បី​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​
១. ស្ថាន​ទូត​ថៃ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា
២. សកលវិទ្យាល័យ​Chiang Mai University
៣. ក្រសួង​អប់រំ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ

ប្រភពពត៌មាន៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia

Facebook Comments