អាហារូបករណ៍ទៅប្រ៊ុយណេ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី អាហារូបករណ៍​ពី​សកល​វិទ្យាល័យ​ទាំង​៤ នៃ​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡឹម ​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨
– ទាញ​យក​ពាក្យ​៖ https://goo.gl/xH1K3A
– ដាក់​ពាក្យ​៖ [email protected]
-​​​​​​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ http://www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx

Source: MOEYS

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia

Facebook Comments