អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

លក្ខខណ្ឌ៖

បេក្ខជន-បេក្ខនារីត្រូវតែ៖

  • ជាជនជាតិខ្មែរ ឡាវ ឬមីយ៉ាន់ម៉ា
  • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬអនុបណ្ឌិត
  • មានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសល្អ
  • មានអាយុមិនអោយលើស ២៧ឆ្នាំសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និង៣៥ឆ្នាំសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត
  • មានសុខភាពល្អទាំងកាយសម្បទា និងសតិ

កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨
ដាក់​ពាក្យ​​នៅ​ស្ថានទូត​ថៃ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​គណៈកម្មការ​ឧត្ដម​សិក្សា​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​ថៃ​តាមរយៈ​អ៊ីមែល៖ [email protected]
ទាញ​យក​ពាក្យ៖ ជាទម្រង់ PDF (drive.google.com/file), ជាទម្រង់ Word (drive.google.com/file/d/)

ព័ត៌មានលម្អិត៖  drive.google.com/file/d/1P

គេហទំព័រផ្លូវការ៖ inter.mua.go.th/2017

សម្រាប់ចម្ងល់ទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍៖ e-mail [email protected]

 

Facebook Comments