អាហារូបករណ៍ Innovative Asia ទៅប្រទេសជប៉ុន Batch 2
  1. អ្វីទៅជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍“Innovative Asia”?

អាហារូបករណ៍“Innovative Asia” ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវធនធានមនុស្សរវាងប្រទេសជប៉ុននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ី ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ និងការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល ក្រោមការឧបត្ថមពីអង្ការ JICA របស់ប្រទេសជប៉ុនសំរាប់5ជំនាន់។

  1. មុខវិជ្ជានិង កំរឹតនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍

កម្មវិធីនៃអាហារូបករណ៍នេះ អ្នកអាចបន្តការសិក្សា កំរិត អនុបណ្ឌិត (Master’s degree)  និងបណ្ឌិត (Ph.D) នៅតាមបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសជប៉ុនលើមុខវិជ្ជាសិក្សាដូចជា វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្ម ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យាជាដើម។

  1. លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស

បេក្ខជនត្រូវតែ:

  • សញ្ជាតិ: ប្រជាជននៃប្រទេសមួយក្នុងចំណោម 12 ប្រទេសនៅអាស៊ី (បង់ក្លាដេស កម្ពុជា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ប៉ាគីស្ថាន ហ្វីលីពីន ស្រីលង្កា ថៃ និងវៀតណាម)។
  • បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាដៃគូ (កំណត់សំគាល់: សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា មានសាលាដៃគូ២ គឺ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ RUPP និង វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ITC)
  • អាយុក្រោម ៤០ ឆ្នាំ (គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨)
  • មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ រឺលិខិតបញ្ជាក់ការបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ (មុនថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨)
  • មានកាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់
  • ចេះភាសាអង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទំនាក់ទំនង និងមានពិន្ទុភាសាអង់គ្លេស IELTs or TOEFL
  • មិនទាមទារបទពិសោធន៍ការងារ។

Apply here: https://www.jica.go.jp/english/countries/asia/innovative_asia.html

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍៖

អាហារូបករណ៍ Innovative Asia ទៅប្រទេសជប៉ុន

Facebook Comments