អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសកូឡុំប៊ី

១. អាហរូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តម

  • សិក្សាជាភាសាអេស្ប៉ាញ និងមានច្រើនមុខវិជ្ជាសម្រាប់ជ្រើសរើស
  • ភាគីកូឡុំប៊ីទទួលបន្ទុកថ្លៃស្នាក់នៅ ហូបចុក ធានារ៉ាប់រងសុខភាព ចំណែកសំបុត្រយន្តហោះទៅមកជាបន្ទុករបស់បេក្ខជនចូលរួម
  • ព៏ត៌មានលម្អិត៖ https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/Fellow-Colombia
  • ផុតកំណត់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី០១ មិថុនា ២០១៨

២. វគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លីសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យ (Fellows Colombia, Visiting Professors)

  • សិក្សាជាភាសាអេស្ប៉ាញ ឬអង់គ្លេស តាមបណ្ដាលសាកលវិទ្យាល័យនៅកូឡុំប៊ី
  • រាល់ការចំណាយទាំងអស់ជាំបន្ទុករបស់ភាគីកូឡុំប៊ី
  • ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://portal.icetex.gov.co/Portal/

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមទាក់ទងទៅកាន់លោកស្រី Victoria Queruz មន្ត្រីទទួលបន្ទុកអាហារូបករណ៍សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ី តាមរយៈអ៊ីម៉ែល [email protected]

Facebook Comments