កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរយុវជនអាស៊ាន ២០១៨ នៅប្រទេសថៃ

កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរយុវជនអាស៊ាន ២០១៨ ឬ ASEAN Youth Exchange Program 2018 “YLEAD” នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ កក្កដា – ៦ សីហា ២០១៨ នៅទៅក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖

  • ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន (រួមទាំងកម្ពុជា)
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់
  • មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសហគមន៍អាស៊ាន និងភាពជាដៃគូ
  • មានសុខភាពល្អ
  • មានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពយ៉ាងហោចណាស់៦ខែ (គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ២០១៨)

ឯកសារដែលត្រូវមាន៖

  • បំពេញសំណុំបែបបទ (https://drive.google.com/file)
  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
  • ថតចំលងលិខិតឆ្លងដែន
  • ថតចំលងប្រតិបត្តិពិន្ទុ
  • លិខិតអនុញ្ញាតពីមាតា-បិតា

ផ្ញើពាក្យស្នើសុំទៅ [email protected] អោយបានមុនថ្ងៃទី៣០ មិថុនា ២០១៨ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច (ម៉ោងនៅបាងកក)។

បេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនៅថ្ងៃ៧ កក្កដា ២០១៨។

ព៏ត៌មានលម្អិត៖ https://drive.google.com/file/

FB Page: CU Youth LEAD

Facebook Comments