កម្មវិធី​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​ព្រះរាជទាយាទ​ប្រ៊ុយណេ ឆ្នាំ​២០១៩

សកលវិទ្យាល័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ប្រ៊ុយណេ នឹង​រៀប​ចំ​កម្មវិធី The Crown Prince CIPTA Award Competition 2019 ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​អំឡុង​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៩។ ​

  1. ផ្នែក The New Invention, Innovation, and Modification។ ផ្នែកនេះបើកចំហចំពោះបេក្ខជនដែលមានជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្ម។ អ្នកដែលទទួលជ័យលាភីនឹងទទួលបានប្រាក់ ៦០០០ដុល្លាប្រ៊ុយណែ រួមទាំងពានមួយ។
  2. ផ្នែក Young Inventor category។ អ្នកចូលរួមត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៥ ដល់ ១៨ឆ្នាំ អ្នកដែលទទួលជ័យលាភីនឹងទទួលបានប្រាក់ ៣០០០ដុល្លាប្រ៊ុយណែ រួមទាំងពានមួយ។

– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ www.utb.edu.bn/cipta
– ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Facebook Comments