ឱកាសឈ្នះអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ Academy of Culinary Arts Cambodia

ការណែរនាំ៖

  • ផលិតវីដេអូខ្លីពីម្ហូបដែលអ្នកពេញចិត្ត។ និងបង្ហោះវានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងចែករំលែក (Share) វាជាមួយនឹង Academy of Culinary Arts Cambodia
  • វីដេអូទៀតសោធមិនអោយលើសពី២នាទី។ ត្រូវមានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងបង្ហាញពីទេពកោសល្យ និងអារម្មណ៍របស់អ្នក

ចុងភៅនៅ Academy of Culinary Arts Cambodia នឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក និងរបៀបនៃការរៀបចំ, ប្រសិទ្ធភាពពេលវេលា, ភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការនិយាយពីរូបមន្ត, និងភាពឆ្នៃប្រឌិតនៅលើចានរបស់អ្នក។

អ្នកដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតល្អជាងគេបំផុតជាជ័យលាភី ដែលនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២១ កក្កដា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Open House។

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៨ កក្កដា

FB Page: Academy of Culinary Arts Cambodia

Facebook Comments