អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​នៅ​វិទ្យាស្ថាន Chulabhorn របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ លើ​មុខ​វិជ្ជា​ក្នុង​វិស័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​បច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានអាយុមិនលើសពី៣០ឆ្នាំ
 • មានបរិញ្ញាបត្រ ដោយទទួលបានពិន្ទុ GPA មិនអោយក្រោម ៣.០០ ទៅលើមុខជំនាញ៖
  • វិទ្យាសាស្រ្ត៖ គីមីវិទ្យា, ជីវវិទ្យា, វិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្រ្ត, ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល, វិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថាន
  • វិទ្យាសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្ត៖ វេជ្ជសាស្ត្រ, បច្ចេកវិទ្យាពេទ្យ
  • ឱសថស្ថាន ឬវិទ្យាសាស្ត្រឱសថ
 • មានបទពិសោធន៍មួយឆ្នាំក្នុងការស្រាវជ្រាវមន្ទីរពិសោធន៍
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេស (TOEFL, IELTS)
 • ត្រូវតែផ្តល់នូវសេចក្តីថ្លែងនៃគោលបំណង ដោយពន្យល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សា

មុខវិជ្ជាដែលត្រូវសិក្សា៖

 • Applied Biological Sciences: Environmental Health
 • Environmental Toxicology
 • Chemical Biology

កាល​បរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់ ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨
ទាញយក​ពាក្យ ៖ https://goo.gl/wdwJsE
ទាញ​យក​ទម្រង់​បញ្ជាក់​សុខភាព ៖ https://goo.gl/uCJvzm
ដាក់​ពាក្យ​តាមរយៈ ៖ [email protected]
សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://www.cgi.ac.th/admission/cgi_af_scholarship

Facebook Comments