ប្រឡងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនៅប្រទេសវៀតណាម

ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង​ទៅ​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​សេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ​ថៃង្វៀង​របស់​វៀតណាម​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨-២០១៩។

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 • មានសុខភាព និងសីលធម៌ល្អ

មុខជំនាញ៖

 • បច្ចេកទេសព័ត៌មាន
 • បច្ចេកទេសវិទ្យាអេឡិចត្រូនិច ផ្សព្វផ្សាយ
 • គណនីអាជីវកម្ម គណនីបូកសុប គណនីរដ្ឋបាល
 • សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់
 • អាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្ម ទូរគមនាគមន៍
 • ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • ហិរញ្ញវត្ថុ-ធនាគារ
 • ហិរញ្ញាវត្ថុអាជីវកម្ម
 • បច្ចេកទេសកៃច្នៃម្ហូបអាហារ

កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់៖ ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨
ពាក្យសុំ​អាហារូបករណ៍​សូម​ទាក់ទង​ទៅកាន់៖ ការិយាល័យ​អាហារូបករណ៍ និង​កម្មសិក្សា​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​វប្បធម៌ និង​អាហារូបករណ៍ (អាសយដ្ឋាន​អគារ​លេខ​៨០ មហាវិថី​ព្រះនរោត្ដម ស្ថិតក្នុង​ទីស្ដីការ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា)
សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត៖ ០២៣ ៧២៤ ៨៧៤

FB Page: www.facebook.com/moeys.gov.kh 

Facebook Comments