ការប្រកួតសរសេរអត្ថបទអប់រំអាស៊ាន-កូរ៉េ ២០១៨

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬអនុបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន ឬកូរ៉េ

ភាសាដែលត្រូវសរសេរ៖

 • បេក្ខជនអាចសរសេរជាភាសាកូរ៉េ ឬអង់គ្លេស

ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរួមមាន (ជ្រើសរើសមួយ)៖

 • ការចូលរួមរបស់អាស៊ានចំពោះសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
 • ការឆ្ពោះទៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលរីកចម្រើន
 • សាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះ៖ ការកសាងអត្តសញ្ញាណអាស៊ាន
 • គំរូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់គោលនយោបាយខាងត្បូងថ្មីរបស់កូរ៉េ (Korea’s New Southern Policy)

តម្រូវការឯកសារ៖

 • អត្ថបទសំណេរ, Abstract, ពាក្យស្នើសុំ

កាលបរិច្ឆេទ៖

 • ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៣០ កញ្ញា ២០១៨ (គិតតាមម៉ោងប្រទេសកូរ៉េ)
 • ការប្រការជ័យលាភី៖ ០៥ វិច្ឆិកា ២០១៨

សម្គាល់៖

 • អត្ថបទត្រូវតែសរសេរដោយបុគ្គលម្នាក់
 • អត្ថបទត្រូវតែជាអត្ថបទដើម និងមិនទាន់ត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សព្វផ្សាយ

ទម្រង់នៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ៖ http://bit.do/2018akessay

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.aseankorea.org

សម្រាប់ព័តំមានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ [email protected]

FB Page: ASEAN-Korea Centre 한-아세안센터

Facebook Comments