ប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លីយុវជនអាស៊ាន-កូរ៉េ ២០១៨

លក្ខខណ្ឌវីដេអូ៖

 • ប្រភេទ៖ ជ្រើសរើសដោយសេរី
 • រយៈពេល៖ ចន្លោះ៥-៨នាទី
 • Resolution: 1280 x 720 (720p, 16:9 aspect ratio) or 1920×1080 (1080p, 16 x 9 aspect ratio)
 • សម្លេង៖ ត្រូវតែមានគុណភាពជាង 128 bit
 • ទម្រង់៖ MP4
 • វីដេអូមិនទាន់ត្រូវចាក់បញ្ចាំងជាសធារណៈ
 • វីដេអូដែលផលិតមុនខែវិច្ឆិកា ២០១៧ ចាត់ទុកជាមោឃៈ
 • កាលអាកាសនៅក្នុងវីដេអូត្រូវតែនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន ឬកូរ៉េ
 • វីដេអូសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
 • ការពារមិនអោយបែកធ្លាយ (copyright) នៃវីដេអីគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលរួម
 • បើចូលរួមជាក្រុម ត្រូវតែមានសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់១នាក់មកពីប្រទេសអាស៊ាន ឬកូរ៉េ

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ទម្រង់ពាក្យចូលរួម៖ Application_Form.docx (0.39M)
 • ទម្រង់អនុញ្ញាត៖ Consent_Form.docx (0.05M)
 • វីដេអូជា MP4។ បង្ហោះវីដេអូលើ YouTube ឬ Vimeo ដោយត្រូវតែដាក់ក្នុងទម្រង់ Private Mode
 • Film poster (in JPG or PDF)

របៀបដាក់ពាក្យ៖

 • ផ្ញើពាក្យស្នើសុំ, Youtube/Vimeo link, និង film poster ទៅកាន់ [email protected] ដោយដាក់ [Film Submission] នៅក្នុង Subject (in mail)
 • ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី ២២ តុលា ២០១៨

ចំពោះរង្វាន់ និងព័ត)មានលម្អិត សូមអាននៅ៖ https://www.aseankorea.org/

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ [email protected]

Facebook Comments