អាហារូបករណ៍ជីបម៉ុង២០១៨ សម្រាប់សិស្សទើបជាប់បាក់ឌុប

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ទើបតែបញ្ចប់ធម្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាមួយនឹងនិទ្ទេស A និងB
  • មានឆន្ទៈក្នុងការសម្រេចអោយបានដល់គោលដៅនៃជំនាញសិក្សា ក៏ដូចជាការងារក្នុងក្ដីស្រមៃ

អត្ថប្រយោជន៍៖

  • ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • ពង្រឹងសមត្ថភាព

របៀបដាក់ពាក្យ៖

  • ទាញយកពាក្យស្នើសុំពី៖ https://goo.gl/iTYdh7
  • ផ្ញើពាក្យស្នើសុំដែលបានបំពេញរួចជាមួយនឹងការស្គេនសញ្ញាបត្រវិទ្យាល័យជា PDF file ទៅកាន់ [email protected]

(Email Subject: Application for Chip Mong Scholarship 2018 | Name

Attachment Title: Application for Chip Mong Scholarship 2018 | Name)

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី១៦ តុលា ២០១៨ វេលាម៉ោង១៧:០០

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗ៖ https://goo.gl/Jk3L2f

FB Page:  Chip Mong Group

ឬទំនាក់ទំនងទៅកាន់៖

  • Sonyta Oum, Chip Mong’s Communication Executive
  • Email: [email protected]
  • Phone: 067 502 502

Facebook Comments