វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រលងប្រជែងពិភាក្សាដេញដោលទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
  • អាយុចាប់ពី១៧ឆ្នាំឡើង
  • ជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានា នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • មានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសមភាពយេនឌ័រ និងបញ្ហាសិទ្ធិស្រ្តី
  • មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល១ថ្ងៃ និង/ឬចូល​រួម​ប្រកួត​ប្រជែងការពិភាក្សាដេញដោលតាមថ្ងៃកំណត់ដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរ។

និស្សិតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ ឬអាចទាមយកពីគេហទំព័រ៖ www.ngocedaw.org រួចផ្ញើរមកកាន់ការិយាល័យអង្គការ NGO-CEDAW ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ១៦ ផ្លូវ៩៩ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ [email protected] អោយបានមុនម៉ោង៥រសៀល ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ២០១៨ ដោយបញ្ជាក់ពីនៅក្នុងកម្មវត្ថុថា “ពាក្យសុំចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងការពីភាក្សាដេញដោលឆ្នាំ២០១៨”។

FB Page: NGO CEDAW – The Cambodian NGO Committee on CEDAW

Call out for debate applications KH

Debate registration form in Khmer Word document

Registration form for university debate 2018 in Khmer in PDF

Facebook Comments