ដំណើរសប្បុរសធម៌ទៅកាន់ សាលា “បឋមសិក្សាចារ”

ក្រុមយុវជនដើម្បីការអប់រំ(YFE) មានគោលបំណង បង្កើតជាមូលនិធិមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់បញ្ហាជីវភាពសិស្សានុសិស្ស និង សាលាដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលតាមបណ្តាខេត្តនានា។ YFE មានគោលបំណងសំខាន់ៗ៣គឺ៖

  • ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពសិស្សក្នុងការសិក្សា និងកុមារកំព្រាដែលត្រូវការជំនួយ
  • ជួយផ្គត់ផ្គង់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល
  • ផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ

បេសកម្មទី១របស់ពួកយើងគឺ ចុះជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលា “បឋមសិក្សាចារ” ដែលស្ថិតនៅ ឃុំស្លែងស្ពាន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ។

Need: ក្រុមកាងាររបស់ YFE នឹងទទួលនូវរាល់សម្ភារៈឧបត្ថម្ភ និងជំនួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា(ក្រោមអាគារF) ឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ៖

  • លោកទី សុខឃាង 010 413 888
  • លោកចាន់ តុលា085 767 545
  • លោកជិន វរៈ 011 299 145
  • លោកថុន រ៉ាវី 096 873 9936
  • លោកហេង លាងហ៊ 086 622 003

ឬអាច chat ទៅកាន់ FB Page៖ មូលនិធិយុវជនដើម្បីការអប់រំ
សូមអរគុណ!

Facebook Comments