ឱកាសការងារជាអ្នកហ៊ាត់ការនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិច

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិចប្រចាំកម្ពុជាជ្រើសរើសនិស្សិតដើម្បីបម្រើការងារជាអ្នកហ៊ាត់ការ (Intern) ជាច្រើនមុខតំណែង។ ចាប់ផ្ដើមការងារចាប់ពីខែធ្នូ ២០១៨​ ដល់ខែមេសា ២០១៩។

 • មិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឡើយ
 • ជាប្រភេទការងារពេញម៉ោង(៤០ម៉/១សប្ដាហ៍) ឬក្រៅម៉ោង(២០ម៉/១សប្ដាហ៍)
 • ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ០២ វិច្ឆិកា ២០១៨

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជាប្រជាជនខ្មែរ ឬស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍
 • មានអាយុ១៨ឆ្នាំយ៉ាងតិច
 • មាននិស្សិតសកម្មម្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន ឬសាកវិទ្យាល័យ
 • ត្រូវតែបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន
 • ត្រូវតែបង្ហាញប្រតិបត្តិពិន្ទុ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការសិក្សាល្អ និងលិខិតវិញ្ញាបនបត្រពីសាលា
 • ត្រូវតែអាចធ្វើការរហូតដល់ចុងខែមេសា ២០១៩

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

 • សិក្សាជំនាញទូទៅ
 • មានកម្រិត៣ ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស (នឹងមានការធ្វើតេស្ត)
 • មានកម្រិត៤ សម្រាប់ភាសាខ្មែរ (Fluent)
 • ចំណេះដឹងផ្នែកកម្មវិធី Microsoft Office

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវផ្ញើឯកសារទាំងអស់ទៅកាន់  [email protected]

សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំ៖  here

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://kh.usembassy.gov/embassy/jobs

Facebook Comments