កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាយុវជនប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨
 • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ដល់ ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 • ទីតាំង៖ ខេត្តបាត់ដំបង, ប្រទេសកម្ពុជា

“កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា យុវជនប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨” ដែលមានឈ្មោះជាភាសារអង់គ្លេស “Cambodian-Thai Exchange Program” or CTEP 3 ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ សមាគមគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅកម្ពុជា (Initiatives of Change Association or IofC Cambodia) ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាពាក់កណ្តាលពី American Friends Service Committee (AFSC) ។

 • ព័ត៌មានបន្ថែមនៃកម្មវិធី ដោនឡូតតាមរយៈhttps://drive.google.com/open?
 • ការចុះឈ្មោះចូលរួម៖ ដោនឡូត application form បំពេញរួច ផ្ញើក្នុងទម្រង់ PDF មកកាន់អ៊ីមែល [email protected]
 • PDF Format: https://drive.google.com/open?
 • MS Word: https://drive.google.com/open?id=18BnIzjF1LtTxx7bkagu4rSHQcxkqp2IZ
 • ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៨
 • តម្លៃចូលរួមកម្មវិធី75 $ (ថ្លៃធ្វើដំណើរទៅមក, អាហារ,​ ការស្នាក់នៅ និងចំណាយផ្សេងៗទាក់ទងកម្មវិធី លើកលែងចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

 • អ៊ីមែល[email protected]
 • Facebook Page: Cambodian-Thai Exchange Program and IofC Cambodia
 • លេខទូរស័ព្ទ៖
 1. ជា សុធាវី (អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី) Tel: 017 477 992 / 087 878 745
 2. សំណាង ម៉ាដូនី (ជំនួយការកម្មវិធី) Tel: 015 235 566
 3. ទេព ភីយូ (ជំនួយការកម្មវិធី) Tel: 069 694 059

Facebook Comments