“កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាយុវជនប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨”

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ដល់ទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ទីតាំង៖ អាយុធ្យា ប្រទេសថៃ

“កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា យុវជនប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨”ដែលមានឈ្មោះជាភាសារអង់គ្លេស “Cambodian-Thai Exchange Program” or CTEP 3 ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ សមាគមគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅកម្ពុជា (Initiatives of Change Association or IofC Cambodia) ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាពាក់កណ្តាលពី American Friends Service Committee (AFSC) ។

ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ ១៥ វិច្ឆិកា ២០១៨

តម្លៃចូលរួមកម្មវិធី ១៥០ $ (ថ្លៃធ្វើដំណើរទៅមកដោយរថយន្ត, អាហារ,​ ការស្នាក់នៅ និងចំណាយផ្សេងៗទាក់ទងកម្មវិធី លើកលែងចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

  • អ៊ីមែល[email protected]
  • Facebook Page: “Cambodian-Thai Exchange Program” and “IofC Cambodia”
  • លេខទូរស័ព្ទ៖
  1. ជា សុធាវី (អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី) Tel: 017 477 992 / 087 878 745
  2. សំណាង ម៉ាដូនី (ជំនួយការកម្មវិធី) Tel: 015 235 566
  3. ទេព ភីយូ (ជំនួយការកម្មវិធី) Tel: 069 694 059

 

Facebook Comments