ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ របស់ CD-Center

ប្រធានបទ៖

On the verge of graduating from lower-middle-income status, Cambodia has a far-sighted focus to transform itself to be an upper-middle income country by 2030 and reach the high-income status by 2050. Therefore, the Royal Government of Cambodia has adopted a strategic vision of economic diversification, strengthening competitiveness, and promoting productivity, specified in the Cambodia Industrial Development Policy 2015 – 2025. The bedrock of this aspiration strongly relies on youth with the right knowledge and relevant skills responsive to the need of socio-economic development and labor market. This patently indicates the indispensable interconnection between youth dynamics and robust education system in which knowledge plays both present and future roles as the most critical assets.

Given this vital role of education, discuss whether the Cambodia’s education development has been preparing youth’s potential to be ready for development agenda by 2030.

 **ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់ CD-Center**

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា

ទម្រង់៖

១. អង់គ្លេស

 • ចន្លោះពី១,០០០ ទៅ១,៥០០០ ពាក្យ
 • ត្រូវតែមានសេចក្ដីសង្ខេប (Executive Summary) ជាភាសាខ្មែរ (មិនអោយលើសពី៧០០តួអក្សរ (Characters) )
 • Font: Font “Times New Roman”
 • ទំហំ៖ 12 & Line space 1.5
 • APA style referencing

២. ភាសាខ្មែរ

 • ចន្លោះពី ៧,៥០០-១០,០០០តួអក្សរជាមួយនឹងដកឃ្លា (Space)
 • ត្រូវតែមានសេចក្ដីសង្ខេប (Executive Summary) ជាភាសាអង់គ្លេស (មិនអោយលើសពី១០០ពាក្យ)
 • Font: “Khmer OS Siem Reap”
 • ទំហំ៖ 12 & Line space 1.15
 • Proper citation (author, name of article/book, publisher, year of publication, link**)

គោលការណ៍ណែនាំ៖

១. គម្របត្រូវតែមានឈ្មោះ, លេខទំនាក់ទំនង, អ៊ីម៉ែល, ឈ្មោះស្ថាប័នសិក្សា

២. ទំរង់របាយការណ៍

 • សេចក្ដីផ្ដើម
 • តួសេចក្ដី
 • បញ្ចប់សេចក្ដីជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ

៣. របាយការណ៍របស់អ្នកនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈ (មិនទទួលយក) ប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាបានលួចចម្លង។

ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ២០១៨

មានរង្វាន់សម្រាប់ជ័យលាភី (មើលក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ CD-Center)

ផ្ញើរបាយការណ៍របស់អ្នកទៅកាន់  [email protected] ដោយដាក់ Subject: Applying for Essay Contest November 2018។ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទំនាក់ទំនង, នឹងសេចក្ដីចម្លងនៃកាតសិស្ស និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Facebook Comments