ជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកហាត់ការនៅបណ្ណាល័យបញ្ញាវន្ត

បណ្ណាល័យបញ្ញាវន្ត (Scholar Library) គឺជាសហគមន៍បណ្ណាល័យ ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹង។ ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្រទាប់យុវជ័យវ័យក្មេង។  បណ្ណាល័យបញ្ញាវន្តបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានភាពស្វាហាប់ លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង និងមានឆន្ទៈនឹងរៀន ដើម្បីចូលរួមក្រុមរបស់ពួកគេ។

អ្នកគ្រប់គ្រងសៀវភៅ

ម៉ោងធ្វើការ៖

 • ថ្ងៃអង្គារ – ថ្ងៃសៅរ៍ឮ
 • ពេលព្រឹក ៨ព្រឹក – ១២:៣០រសៀល
 • ពេលល្ងាច ១:០០រសៀល – ៥:០០ល្ងាច

អ្នកគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ (Event Management) 

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជាសិស្សវិទ្យាល័យ ឬនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ
 • មានការតាំងចិត្ត និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការរៀនអំពីការងារ
 • ស្រលាញ់ និងផ្ដល់តម្លៃលើសៀវភៅ និងចំណេះដឹង
 • មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើង និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបណ្ណាល័យ និងចំណេះដឹង
 • មានភាពរស់រាយ, ស្មោះត្រង់, និងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង

អ្នកលក់ និងទីផ្សារ

ធ្វើការតាមអនឡាញ + ចុងសប្ដាហ៍

 • ជាសិស្សវិទ្យាល័យ ឬនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ
 • មានការតាំងចិត្ត និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការរៀនអំពីការងារ
 • ស្រលាញ់ និងផ្ដល់តម្លៃលើសៀវភៅ និងចំណេះដឹង
 • មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើង និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបណ្ណាល័យ និងចំណេះដឹង
 • មានភាពរស់រាយ, ស្មោះត្រង់, និងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង

ចំពោះបេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចផ្ញើ cover letter និង CV ទៅកាន់ [email protected]

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Facebook Comments