របៀបប្រើប្រាស់ Correlative Conjunction នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ប្រិយមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ថាអ្វីទៅជាឈ្នាប់។ អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់នូវ coordinating conjunctions និង​ subordinating conjunctions។ ថ្ងៃនេះ អាឡាដាំងនឹងបង្ហាញមេរៀន​ថ្មីមួយទៀតដែលហៅថា “Correlative Conjunction”។

Correlative Conjunction គឺជាឈ្នាប់ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាគូ។ វាមានន័យថាជាទំនាក់ទំនងរវាងគូនៃធ្នាក់ ឬឈ្នាប់ដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ (co + relative)។ ខាងក្រោមនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនដែលយើងតែងតែបានឃើញនៅក្នុងសំណេរ៖

 • both…and… = យើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីសង្កត់ន័យនៃពាក្យដែលនៅចន្លោះ and។
 • either…or… = វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ជាជម្រើស១ក្នុងចំណោម២។
 • neither…nor… = យើងប្រើវាសម្រាប់បដិសេធជម្រើសទាំង២។
 • not…but… = វាបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នា។ បដិសេធជម្រើសទី១ តែសង្កត់ន័យវិជ្ជមានលើជម្រើសទី២។
 • not only…but also… = ប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្កត់ន័យរបស់២ជាវិជ្ជមាន។
 • just as…so… = ប្រើសម្រាប់កំណត់សកម្មភាព២ (ឬរបស់២) ដែលវាទាំង២នោះស្រដៀងគ្នា។
 • whether…or… = ប្រើខណៈពេលដែលយើងនៅមានមន្ទិលរវាងជម្រើសទាំង២។​ ឬពេលខ្លះវាបានកំណត់អ្វីមួយនឹងកើតឡើង មិនថាអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសណានោះទេ។

ក្រឡេកមកមើលឩទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

 • Both​ my mother and my father are teachers. (ទាំងម្ដាយ ទាំងឪពុករបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជាគ្រូបង្រៀន)
 • I want to paint the house either​ white or green. (ខ្ញុំចង់លាបថ្នាំផ្ទះជាពណ៌ស ឬបៃតង)
 • You want neither pens nor pencils. (អ្នកមិនត្រូវការទាំងប៊ិច និងខ្មៅដៃ)
 • He’s not happy but thrilled! (គាត់មិនមែនសប្បាយចិត្តធម្មតាទេ តែរំភើបចិត្តពេកក្រៃ!)
 • She not only​ cleaned her room, but she also washed the dishes. (នាងមិនត្រឹមតែបោសសម្អាតបន្ទប់របស់នាងទេ ថែមទាំងលាងចានទៀត)
 • Just as​ I love films, so my brother loves sports. (បងប្រុសខ្ញុំស្រលាញ់កីឡា ដូចខ្ញុំស្រលាញ់ភាពយន្ត)
 • I don’t know whether​ the white paint or the green paint is better. (ខ្ញុំមិនដឹងថាតើលាបមួយណាទើបល្អ រវាងលាបពណ៌ស និងបៃតង)
 • Whether​ we stay home and eat a pizza, or we go out and watch a film, I’m sure we’ll have a good time. (ទោះជាយើងនៅផ្ទះ និងញាំនំភីហ្សា ឬទៅក្រៅ និងមើលភាពយន្ត ខ្ញុំប្រាកដថាយើងនឹងមានពេលវេលាល្អ) (ជម្រើសទាំង២ មួយណាក៏ល្អ)។
Facebook Comments