អាហារូបករណ៍ក្នុងស្រុក៣០០កន្លែងសម្រាប់ថា្នក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងការផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ជូនសិក្សានុសិស្សដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។

១. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

 • សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
 • អប់រំ
 • ច្បាប់
 • វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
 • វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
 • ព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍
 • សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ កូនីហ្វឺណាន់ដេស
 • សាលាភាសាបរទេស
 • សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត
 • សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

២. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅវិទញយាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី

ក. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង

 • វិទ្យាសាស្ត្រកំព្យូទ័រ
 • អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស
 • គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • នីតិសាស្ត្រ
 • គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • សេដ្ឋកិច្ច
 • គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
 • ទីផ្សារ

ខ. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

 • វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ
 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ

៣. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

ក. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងវិទ្យាសាស្ត្រ

 • កេ្សត្រសាស្ត្រ
 • រុក្ខកម្ម
 • ជលផល
 • ផលិតកម្មសត្វ
 • បសុព្យាបាលសត្វ
 • សាកវប្បកម្ម
 • ផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 • សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម
 • ធុរៈកិច្ចកសិកម្ម
 • កែច្នៃអាហារ
 • អាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាព
 • វិស្វកម្មកសិកម្ម និងសំណង់ជនបទ
 • សុរិយាដី និងការគ្រប់គ្រងដី
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • កំព្យូទ័រ
 • សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយកសិកម្ម និងស្បៀង

ខ. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ

 • កសិកម្ម
 • ព្រៃឈើ
 • ជលផល
 • វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
 • វេជ្ជសាស្ត្រ
 • សាកវប្បកម្ម
 • ផ្សព្វផ្សាយ
 • សេដ្ខកិច្ចកសិកម្ម
 • ធុរៈកិច្ចកសិកម្ម
 • កែច្នៃអាហារ
 • អាហរូបត្ថម្ភ និងសុខភាព
 • វិស្វកម្មកសិកម្ម និងសំណង់ជនបទ
 • សុរិយាដី និងការគ្រប់គ្រងដី
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • កំព្យូទ័រ

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៣ កញ្ញា ២០១៩

បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវទៅស្នើសុំ និងបំពេញទម្រង់បែបបទស្នើសុំ អាហារូបករណ៍នៅទីស្នាក់ការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅវិថីវិចិត្រសិល្បៈ ភូមិព្រែកលៀប សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ភ្នំពេញ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

 

Facebook Comments