សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ “តស៊ូដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក”

នៅពេលដែលអ្នកមានក្ដីស្រមៃវាប្រាកដណាស់ថានឹងមានបញ្ហាមករារាំងជាក់ជាមិនខាន ដូច្នេះ តើមានវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង អោយនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តដំណើរ ទៅមុខទោះបីមានឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក្ដី?

បើចង់ដឹងថា តើលោកលីតារាមានវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចក្ដីស្រមៃរបស់គាត់និង មានដំណោះស្រាយបែបណាសម្រាប់បញ្ហាខាងលើ?

កុំភ្លេចចូលរួមកម្មវិធីRefresh Your Life 3 ទាំងអស់គ្នាណា

# កក់សំបុត្រតាមតំណខាងក្រោម
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteQhhayRYUur8WQ1wUOXVRXQiQEc98M7qu8lbMTBQqcltFA/viewform?usp=sf_link

When you have a dream goal, it is obvious that you will face many obstacles for
reaching it, and thus, how can you tackle these issues for boosting your
courage toward your goal despite having those barriers?

Meet Mr. Dara Ly, for getting to know more on how he achieves his dream and the
way to cope with the above-mentioned issues!

So, don’t hesitate to join us with “Refresh
Your Life3” event (RYL3) for dealing with your curiosities, and issues.

# Booking tickets via the link below

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeteQhhayRYUur8WQ1wUOXVRXQiQEc98M7qu8lbMTBQqcltFA/viewform

Facebook Comments