គំរូ Personal Statement និង Study Plan

ខាងក្រោមនេះជា គំរូ Personal Statement និង Study Plan របស់និស្សិតអនុបណ្ឌិតម្នាក់កំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ សូមបញ្ជាក់ថា គំរូនេះមិនមែនជាអត្ថបទអាហារូបរកណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់គាត់ទេ តែជាអត្ថបទរបស់គាត់ក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍សិក្សាទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឈ្មោះថា SUSI ដែលកាលនោះអត្ថបទនេះត្រូវបានជ្រើសរើសជម្រើស Shortlist ដែលនាំឲ្យគាត់ឈានដល់វគ្គសម្ភាសន៍។ ដូច្នេះសង្ឃឹមថាការចែករំលែកនេះ នឹងជួយឲ្យប្អូនៗដែលមិនទាន់ចេះសរសេរ Personal Statement និង Study Plan ឲ្យបានយល់ និងឃើញជាក់ស្តែងនូវរបៀបសរសេរ។ សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញ និងពូកែ សូមគិតថា នេះគ្រាន់តែជាការចង់ចែករំលែក មិនមានចេតនាអ្វីផ្សេងនោះទេ ដូច្នេះបើមានប្រការត្រង់ណាមិនសមគួរ សូមជួយកែលម្អផង។

គំរូ Personal Statement

I strongly believe this study program ideally fits my enthusiasm for understanding of the United States, in the areas of environment and governance, and leadership. First, I am interested in studying about the United of States because I am really curious to know how the U.S. strengthens its governing systems, how effectively it decentralizes power from the federal government to each individual state, and how its local authorities work. In addition, I am enthusiastic to learn how the Unite States has been doing so far to balance between the development and environmental protection. Second, I am genuinely interested in learning about leadership.  I sincerely believe that  youth leadership is relatively important for Cambodia’s development because the majority of Cambodian population is young people regarded as an agent of change.

Regarding academic objective, since environmental issues are both global and national threats and since Cambodia is still developing itself without thinking considerably of the impact of environmental destruction, I confidently believe the study of the environmental protection is yet essential to be knowledgeable about. Deforestation, soil erosion, and the like are all the root causes of the 2011 flood occurring in Cambodia, which has destroyed houses, agricultural land area and so on creating millions of  homeless people  and fearful atmosphere for them such as the fear of electric shock and of their small children to be drown.  Consequently, this has resulted in the loss of social and economic benefits. Therefore,  it the right time for youth to find out effective ways to response to those destructive forces of Cambodia’s environment catastrophe. As far as I have observed, the United States has substantial experiences in the area of development and environmental protection. In this respect, through the SUSI program, I am confident that the study of environmental policy which plays a crucial role in the economic and political development of the United States will certainly be acquired by means of the experiential learning techniques the institute will provide, and thus I will be able to  draw a comparison between how the United States and Cambodia formulate and implement their environmental policy to fit their current situations.

In addition to study objective, I am so curious and want to learn about how effectively the U.S. has been doing to achieve a real democratic regime. As I have observed Cambodia’s governance is not good enough in terms of transparency and accountability. Some Cambodian citizens, if not all,  never negligent of  what their government is doing and how they could get involved in decision-making as a responsible citizen like in a democratic country does. Hence, I confidently believe it is the time for me to learn about the United States and its individual leaders, who work with their citizens.

The United States of America, the place where every feasible solution and the best knowledge come from, must be a country where I could learn from so that I could put what I have learnt into action.

គំរូ Study Plan (សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីទៅដល់អត្ថបទមួយនេះ)

Kuy Kakada
Mr. Kuy Kakada

សព្វថ្ងៃ លោក គួយ កក្កដា ជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិត លើមុខជំនាញសង្គមកិច្ចវិជ្ជា (Social Work) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington University in St. Louis ក្នុងរដ្ឋមីសូរី សហរដ្ឋអាមេរិក។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

អ្នកក៏ប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍

តើ រចនា ​មាន​គន្លឺះអ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូនប្អូនៗ​ដែល​ចង់​ដាក់​ពាក្យ​អាហារូបករណ៍?

ហង្ស វុទ្ធិកា ចែករំលែកបទពិសោធន៍​ការ​ដាក់​អាហារូបករណ៍របស់លោក និងការរស់នៅរបស់លោកក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស

ទី លឹមកុសល៖ អាហារូបករណ៍ YSEALI ល្អសំរាប់និស្សិតខ្មែរ

បូរ៉ាន់ ច័ន្ទរតនៈ៖ បង្ហើបពីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន MEXT កំរិត Specialized Training College

លី វ៉េងហុង៖ ដើរតាមអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្ត ជាងរបររកស៊ីរបស់គ្រួសារ

អ៊ុក សុវណ្ណារ៉ា ៖ សិល្បៈក្នុងការសរសេរ Personal Statement សំរាប់ដាក់អាហារូបករណ៍

ញ៉ សញ្ញេ៖ និស្សិត​ខ្មែរ​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ស្រាវជ្រាវអំពី​វិធីសាស្រ្ត​បង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិជ្ជា​ពត៌មានវិទ្យា​

Facebook Comments