All posts by Dave

ភាពខុសគ្នារវាង Soft Skill, Hard Skill, Life Skill, និង Career Skill

នៅជុំវិញការសិក្សានិងការងារ បុគ្គលិក រឺនិស្សិត បានលឺហើយពាក្យថា soft skill (ជំនាញទន់) និង hard skill​ (ជំនាញរឹង)​ ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យការងារ ពាក្យថា career skill ក៏បានប្រើ ស្របពេលពាក្យ life skill ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះយុវជនដែលត្រូវការវា។ តើពាក្យទាំង៤នេះ មានអត្ថន័យខុសគ្នា រឺដូចគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ?​

ជំនាញរឹង (Hard Skill) ៖ គឺជាជំនាញដែលមនុស្សទូទៅធ្លាប់និយាយថា ជាជំនាញដែលត្រូវបានបង្រៀននៅសាលា រឺសាកលវិទ្យាល័យ។ និយាយបែបនេះមិនខុសទេ ព្រោះជំនាញរឹងសំដៅលើជំនាញបច្ចេកទេស ដែលត្រូវការអនុវត្តន៍ សាកល្បង និងរៀនទ្រឹស្តីក្នុងថ្នាក់។ ជំនាញរឹង ក៏សំដៅលើជំនាញដែលជាតម្រូវការការងារបច្ចុប្បន្នផងដែរ តួយ៉ាងដូចជា សេដ្ឋកិច្ច ច្បាប់ ពត័មានវិទ្យា នយោបាយ ការទូត និងគណនេយ្យ ជាដើម។​ ជំនាញនេះ ខុសពីជំនាញទន់ ត្រង់ថាវាត្រូវបានបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀន និងត្រូវការរយៈពេលរៀនយូរ។​ ភាពខុសគ្នាមួយទៀត គឺជំនាញរឹងមានការចែងនូវទ្រឹស្តីដើម្បីអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍ របៀងឆុងកាហ្វេ ត្រូវការដឹងអំពីលំដាប់លំដោយនៃការធ្វើ ដែលមនុស្សជាច្រើនរៀនទ្រឹស្តីនេះដូចគ្នាដើម្បីឆុងបានកាហ្វេឆ្ងាញ់។

ជំនាញទន់ (Soft Skill) ៖ ខុសពីជំនាញរឹង ព្រោះជំនាញទន់មិនមានក្បួនប្រាប់ត្រង់ៗនោះទេ។ វាត្រូវការការចេះអង្កេត បទពិសោធន៍ ការសាកល្បង និងទេព្យកោសលពីធម្មជាតិរបស់បុគ្គល។ ហេតុដូចនេះហើយ វាមិនត្រូវបានបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀនឡើយ។ ទោះជាសព្វថ្ងៃមានការបើកវគ្គខ្លីៗបង្រៀនជំនាញនេះ អ្នកបង្ហាត់ទាំងនោះប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ជោគជ័យ និងទ្រឹស្តីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះ។​ ជំនាញនេះ មានដូចជា ការដោះស្រាយបញ្ហា ការសម្រេចចិត្ត ត្រិះរិះពិចារណា គ្រប់គ្រងពេលវេលា និយាយជាសាធារណៈ និងធ្វើការជាក្រុម ជាដើម។

ជំនាញជីវិត (Life Skill) ៖ ត្រូវបានគេនិយាយថាវាជាជំនាញទន់ តាមពិតគ្រាន់តែត្រូវបានហៅពាក្យខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ និយាយបែបនេះក៏ត្រូវ ប៉ុន្តែតាមពិតជំនាញនេះ អាចមានទាំងជំនាញរឹង និងជំនាញទន់ ក្នុងនោះដែរ។ និយាយរួម ជំនាញជីវិត សំដៅលើជំនាញទាំងឡាយណា ដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីគាំទ្រជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ន។ ឧទាហរណ៍ ជំនាញជីវិតដូចជា ការពាក់ស្បែកជើង ការដុសធ្មេញ ការបង្កើតសន្ទនាជាមួយមនុស្សដទៃ អាចចាត់ទុកថាជាជំនាញរឹងដែរ។ រីឯជំនាញចេះនិយាយជាមួយមនុស្សចាស់ ការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ ការសម្រេចចិត្ត ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃ ក៏ចូលក្នុងជំនាញទន់ដែរ។ ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺជាជំនាញជីវិតដែលចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ជាពិសេសវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្តោតសំខាន់លើមនុស្សវ័យក្មេង រឺជំទង់ ដើម្បីអោយពួកគេចេះរស់នៅបានសុខស្រួលក្នុងសង្គម។ ជំនាញនេះ ភាគច្រើនលឺនៅពេលនិយាយអំពីក្មេង ដែលខ្វះសមត្ថភាព ក្មេងអ្នកដទៃ ក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

ជំនាញអាជីព (Career Skill) ៖ ខុសពីគេ ព្រោះជំនាញនេះសំដៅលើសមត្ថភាពនៃការស្វែងរកការងារធ្វើ សមត្ថភាពធ្វើការងារបានល្អ បានយូរអង្វែង និងឆាប់ឡើងតំណែង។ នៅពេលរកការងារធ្វើ បុគ្គលត្រូវមានជំនាញស្វែងរកព័តមានការងារ បន្ទាប់មកត្រូវចេះជំនាញសរសេរប្រវត្តិរូបនិងលិខិតអម ក៏ដូចជាការឆ្លើយសំណួរសម្ភាសន៍ផងដែរ។ បន្ទាប់ពីបានការងារធ្វើរួចហើយ ជំនាញអាជីព ក៏បញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ដឹកនាំ និងបង្កើតបណ្តាញជាមួយអ្នកដទៃជាដើម។ អាចនិយាយបានថាជំនាញអាជីព ជាន់ជាមួយជំនាញទន់ខ្លះៗ ប៉ុន្តែជំនាញនេះត្រូវបានប្រើយ៉ាងជាក់លាក់ចាប់ពីពេលស្វែងរកការងារធ្វើ រហូតដល់ក្លាយជាអ្នកអាជីពលើជំនាញអ្វីមួយ។

តំលៃនិងប្រយោជន៍ នៃការងារស្ម័គ្រចិត្ត៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាឡាដាំង

តាមការសង្កេតមើលលើសកម្មភាពសង្គមសព្វថ្ងៃ ឃើញថាអត្រាសន្ទុះកើនឡើងនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តពីយុវជននៃតាមបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យនានាមានការផ្លាស់ប្តូរគួរអោយចាប់អារម្មណ៍។ នៅមិនទាន់ចូលរៀនបរិញ្ញាបត្របានប៉ុន្មានផង និស្សិតមួយចំនួនចង់បានការងារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ អ្នកខ្លះទទួលបានព័ត៌មានពីមិត្តភក្តិ និងខ្លះតាមសាលាតែម្តង។ ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការងារជួយដល់សង្គមមួយផ្នែក ហើយវាអាចធ្វើអោយក្រុមនិស្សិតវ័យក្មេងមានអារម្មណ៍សប្បាយ និងរីករាយក្នុងការធ្វើវាដើម្បីជួយដល់សង្គម និងយកបទពិសោធន៍ធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយមនុស្សប្លែកៗ។ មានសំនួរមួយដែលនៅតែដិតជាប់ជាចម្ងល់របស់យុវជន ថាតើការងារសង្គមផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ពួកគេ ហើយជួយពួកគេក្នុងរូបរាងបែបណាខ្លះ។ និស្សិតខ្លះស្ម័គ្រចិត្តលុះត្រាតែមានប័ណ្ណសរសើរ រឺលិខិតទទួលស្គាល់ រីឯខ្លះចង់បានប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ពួកគេ។ ទាំងនេះអាឡាដាំងសូមលើកយកបទពិសោធន៍ដែលពួកយើងបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីពន្យល់បង្ហាញពីតំលៃនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្ត តាមទស្សនៈរបស់សមាជិកអាឡាដាំង ចាប់ពីពេលដំបូង រហូតដល់ពួកយើងបានចាប់ផ្តើមបង្កើតអាឡាដាំងលេចជារូបរាងឡើងមក។

មុនពេលចូលការងារស្ម័គ្រចិត្ត

ជាបទពិសោធន៍ ពួកយើងសុទ្ធសឹងជួបប្រទះរឿងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលចង់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដំបូង គឺពួកយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើ ដោយពេលខ្លះមិនទាំងដឹងថាការងារស្ម័គ្រចិត្តជាអ្វី ហើយផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ពួកយើងផង។ ពួកយើងគ្រាន់តែឃើញមានយុវជនវ័យដូចយើងចូលរួម ពួកយើងក៏ចង់មានអ្វីដូចគេដែរ ក្នុងនាមជានិស្សិតដូចគ្នា។ ហើយពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តចូលរួម ដោយមិនមានព័ត៌មានពេញលេញ។ ពេលខ្លះពួកយើងគិតថាចង់ចាប់ផ្តើមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត ព្រោះចង់យកបទពិសោធន៍ទាំងនោះដាក់ក្នុង CV សម្រាប់ដាក់ពាក្យការងារ រឺអាហារូបករណ៍ទៅថ្ងៃមុខ។ ហើយពេលខ្លះពួកយើងគិតថាចង់ស្ម័គ្រចិត្តនៅកន្លែងនឹង ហើយចង់បានការងារធ្វើដែលមានប្រាក់ខែនៅកន្លែងនឹងតែម្តង (វាគួរអោយអស់សំណើចណាស់)។ ហើយពេលខ្លះពួកយើងគិតថាគ្រាន់តែចង់បានក្រដាសមួយសន្លឹកគឺប័ណ្ណសរសើរ ទើបជំរុញខ្លួនឯងអោយចូលរួម។ ពេលដំបូង អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរហើយ មានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាង។ មានពេលមួយនោះពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមទៅ។ ចុះបន្ទាប់មក?

បន្ទាប់ចូលការងារស្ម័គ្រចិត្តលើកទី១

នៅពេលពួកយើងបានភ្លក់ការងារស្ម័គ្រចិត្តលើកដំបូងហើយ ពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយព្រោះពួកយើងបានសម្រេចការងារមួយ ហើយបានស្គាល់មនុស្សពូកែៗជាច្រើន ហើយចាប់ផ្តើមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកពូកែដែលពួកយើងសរសើរ។ ហើយក្នុងដំណាក់កាលនេះ ពួកយើងក៏បានដាក់ខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងក្រុមមួយទៅហើយ។ អារម្មណ៍បែបនេះធ្វើអោយពួកយើងរឹតតែចង់បន្តការងារនេះជាមួយក្រុម ហើយចង់រកការងារស្ម័គ្រចិត្តតាមសមាគម និងអង្គការល្បីៗផ្សេងៗទៀត ព្រោះវាសប្បាយហើយបានស្គាល់មនុស្សច្រើន។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ពួកយើង​យល់ថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យហើយចង់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងបន្តទៀត។ ប៉ុន្តែពេលនឹង ពួកយើងនៅតែមានចម្ងល់មួយដដែល គឺមិនដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ពួកយើងទៅថ្ងៃមុខឡើយ។

ជំហ៊ានមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង

មិនបានប៉ុន្មានផង ពួកយើងភ្ញាក់ខ្លួនថាយើងបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនដែរហើយ ហើយពួកយើងក៏គិតចង់សម្រាក និងគិតចង់បន្តធ្វើរឿងមួយផ្សេងទៀត វាជាការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង និងបន្តការសិក្សាអោយចប់សិន។ ចំពេលជាមួយគ្នា ពួកយើងក៏អាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពួកយើងវិញបណ្តើរៗ ដូចជាការដាក់អាហារូបករណ៍ ដាក់ការងារធ្វើជាបុគ្គលិកផ្លូវការ រឺបង្កើតអ្វីមួយដោយខ្លួនឯង។ ហើយពួកយើងក៏ចាប់ផ្តើមដើរជំហ៊ានមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង (ពេលនោះពួកយើងបានបង្កើតអាឡាដាំង ដោយសារពួកយើងបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគ្នា)។

ថ្ងៃមួយនោះ

រហូតដល់ពេលមួយ ពួកយើងបានការងារមួយដែលពួកយើងចង់បាននិងចូលចិត្តធ្វើ និងបានបន្តការសិក្សាទៅក្រៅប្រទេស។ គិតមកវិញសួរខ្លួនឯងថា តើការងារស្ម័គ្រចិត្តបានជួយពួកយើងដែររឺទេ? តាមការពិត ការងារស្ម័គ្រចិត្តបានជួយពួកយើងអោយដល់គោលដៅដោយមិនដឹងខ្លួនទៅហើយ។​ នៅពេលដែលពួកយើងកំពុងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត ពួកយើងបានបង្កើនសមត្ថភាពអោយខ្លួនឯង រៀននិងលួចចំណេះដឹងថ្មីៗពីអ្នកដ៏ទៃ បំពេញភាពក្លាហាននិងមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯង ទទួលបានយោបល់និងប្រឹក្សាពីរាមច្បង បង្កើតបណ្តាញនិងទទួលបានព័ត៌មានដែលជាប្រយោជន៍ មានក្រុមអ្នកគាំទ្រពីក្រោយ មានកំណត់ត្រាការងារជួយសង្គមប្រើប្រាស់ ស្គាល់សង្គមខាងក្រៅកាន់តែច្បាស់។ ទាំងអស់នេះហើយដែលជាមាសពេជ្រនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តពិតប្រាកដ មិនមែនក្រដាសមួយសន្លឹក និងប្រាក់កំរៃលើកទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចនោះទេ។ មានថ្ងៃនោះ ទើបពួកយើងមានថ្ងៃនេះ ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះទើបពួកយើងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តច្បាស់។ វាមិនត្រឹមតែជាស្ពានជួយពួកយើងអោយដល់គោលដៅទេ ថែមទាំងជួយដល់សង្គមទៀត។ ដូចនេះ ការងារស្ម័គ្រចិត្ត មានទាំងតំលៃ (សង្គម) និងផលប្រយោជន៍ (ខ្លួនឯង)។​

 

ស្គាល់ជំនាញទន់កាន់តែច្បាស់

ឪពុកម្តាយរបស់រយុវជនមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់ស្គាល់ជំនាញទន់ផង ចុះទម្រាំតែយុវជន សិស្ស និងនិស្សិតទៀត? មានរឿងពិតមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនៅទីនេះ អំពីក្រុមហ៊ុនរឺស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនបានស្វែងរក និងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយធ្វើតេស្តលើសមត្ថភាពជំនាញទន់របស់ពួកគេ មិនមែនជំនាញរឹងឡើង។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជំនាញទន់នេះទើបតែត្រូវបានបញ្រ្ជាបទៅដល់ធនធានមនុស្សប៉ុណ្ណោះ។ ដឹងអត់ ថាជំនាញទន់មិនមែនជាជំនាញដែលគេមិនសូវស្គាល់ទេ តែវាថែមទាំងចាំបាច់ត្រូវមានវាទៅទៀត។ តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងទៀតនោះ គឺវាជាជំនាញមិនងាយរៀនចេះឡើយ។ ហេតុអ្វីទៅ? មុននឹងឆ្លើយសំនួរ អ្នកត្រូវដឹងជំនាញទន់ជាអ្វីសិន។

អ្វីទៅជាជំនាញទន់?

ជំនាញទន់ គឺជាជំនាញអន្តរបុគ្គល ពាក្យនេះ បានន័យថាវាជាជំនាញសម្រាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងបានល្អ ជាមួយមនុស្សដ៏ទៃ។ អ្នកសង្គមវិជ្ជាបានប្រើពាក្យ Emotional Intelligence Quotient សម្រាប់សម្គាល់ជំនាញទន់ ប្រែថា សម្ថភាពចំណេះដឹងផ្ហូវអារម្មណ៍ ដែលបុគ្គលម្នាក់អាចប្រើនៅពេលធ្វើការជាមួយអ្នកដ៏ទៃដើម្បីចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការងារនោះ។ ជំនាញនេះទាមទារអោយអ្នកបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងអំពីអារម្មណ៍អ្នកដ៍ទៃ ដើម្បីអាចធ្វើការងារជាមួយពួកគេបានល្អ។

ចុះវាខុសគ្នាពីជំនាញរឹងដូចម្តេច?

នៅពេលបុគ្គល ក ម្នាក់មានជំនាញរឹង គាត់ប្រើវាដើម្បីសម្រេចការងារចេញជាលទ្ធផល ឧទាហរណ៍ បុគ្គល ក អាចសរសេររបាយការណ៍ដោយប្រើជំនាញសរសេរ និងកំព្យូទ័រ។ ប៉ុន្តែមុននឹងបានរបាយការណ៍ បុគ្គល ក ត្រូវដឹងថាតើគួរបញ្ចប់របាយការណ៍នោះនៅពេលណា រឺមានផែនការបញ្ជប់វាដោយរបៀបណា? ត្រូវផ្ញើរទៅអោយនរណាខ្លះ? បើបញ្ចប់មិនទាន់ពេលត្រូវនិយាយពន្យល់គេដូចម្តេច? បើគាត់មានការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយតើគាត់គួរធ្វើរបាយការណ៍នោះមុនរឺយ៉ាងណា? សំនួរទាំងនេះសុទ្ធតែជាជំនាញទន់ទាំងអស់។ តាមពិតវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការសម្រេចការងារដោយប្រើជំនាញរឹងដោយគ្មានជំនាញទន់អមជាមួយ។ ជាទូទៅជំនាញទន់ត្រូវការប្រើប្រាស់សឹងគ្រប់ស្ថានភាពក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃមិនថាសម្រាប់អ្នកធ្វើការការិយាល័យ រឺអ្នកជំនួញឡើយ។

តើជំនាញទន់មានអ្វីខ្លះ?

ជំនាញទន់មានច្រើនណាស់ រាប់មិនអស់ទេ និយាយរួមអោយតែជំនាញដែលអ្នកប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយ រឺប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជំវិញខ្លួន គឺជាជំនាញទន់ហើយ។ ឧទាហរណ៍ជំនាញទន់គួរអោយចង់សើចតែជាការពិតមួយ គឺជំនាញដែលអ្នកចេះយកចិត្តគ្រូធ្វើអោយគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់យល់ព្រមពន្យាពេលការងារក្នុងថ្នាក់ដែលគាត់បានដាក់អោយអ្នក។ នោះហើយជាជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍បាន។ ឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតមានដូចជា ភាពបត់បែនតាមស្ថានភាព ការងារជាក្រុម ការដោះស្រាយបញ្ហា ការមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯង ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ ចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុម ការបែងចែកការងារអោយសមាជិកធ្វើ ការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដ៏ទៃ ការធ្វើអោយអ្នកដ៏ទៃជឿទុកចិត្ត។ល។

ចុះជំនាញរឹងណាដែលត្រូវការជំនាញទន់អមជាមួយ?

មានច្រើនណាស់! តែមានជំនាញរឹងមួយចំនួនត្រូវការជំនាញទន់ជាក់លាក់និងចាំបាច់។

គ្រូពេទ្យ៖ ជំនាញរឹងរបស់គ្រូពេទ្យគឺដឹងពីរបៀបវិភាគជំងឺបានត្រឹមត្រូវ ចំណេះដឹងធ្វើតេស្តលទ្ធផលឈាម រឺរោគសញ្ញា។ ជំនាញទន់របស់គ្រូពេទ្យគឺ មានភាពរួសរាយជាមួយអ្នកជំងឺ មានអំណត់ ចេះនិយាយលើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺ។

អ្នកដឹកនាំ៖ ជំនាញរឹងរបស់អ្នកដឹកនាំគឺការបង្កើតសកម្មភាព និងចក្ខុវិស័យ។ ជំនាញទន់មានដូចជាការលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារ ចេះស្តាប់យោបល់ស្របពេលផ្តោតលើគោលដៅដែលចង់បាន ចេះដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងក្រុម និងចេះបែងចែកការងារត្រឹមត្រូវទៅដល់សមាជិកធ្វើ។

បុគ្គលិកអង្គការ៖ ជំនាញរឹងរបស់មន្ត្រីអង្គការមានច្រើនតាមផ្នែក ដូចជាផ្នែកធ្វើគម្រោងលើកកម្ពស់ស្ត្រីត្រូវមានចំណេះដឹងលើសិទ្ធិស្ត្រី សុខមាលភាពស្ត្រី បញ្ហាស្រ្តី និងដំណោះស្រាយ។ ជំនាញទន់ មានដូចជាការធ្វើផែនការសកម្មភាព ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាពដៃគូរ ធ្វើការងារជាក្រុមជាដើម។

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន៖ ជំនាញរឹងមានច្រើនតាមផ្នែក ដូចជាខាងរដ្ឋបាលត្រូវមានជំនាញស្មាន កំព្យូទ័រ ចេះរៀបចំកិច្ចប្រជុំ និងការងារប្រតិបត្តិ។ ជំនាញទន់មានដូចជា ផ្តល់ការគាំទ្រ និងរួសរាយជាមួយបុគ្គលិកតាមផ្នែកដ៏ទៃទៀត។

ហេតុអ្វីជំនាញទន់ពិបាករៀន?

ជំនាញទន់ជាជំនាញដែលមិនមានច្បាប់ទៀតទាត់ក្នុងការអនុវត្ត។ វាអាស្រ័យលើសមត្ថភាពបុគ្គលម្នាក់ៗ និងការអនុវត្តច្រើន។ បើអ្នកជាមនុស្សដែលមិនសូវចូលចិត្តនិយាយស្តី អ្នកនឹងពិបាកជម្នះយកជំនាញទំនាក់ទំនង ជាងមនុស្សដែលចូលចិត្តរាប់អានអ្នកដ៏ទៃពីធម្មជាតិ។ ការរៀនជំនាញនេះអាចនិយាយបានថា អាស្រ័យលើលក្ខណៈបុគ្គលផ្សេងៗគ្នា ដូចនេះរៀនជំនាញទន់មួយណារៀនឆាប់ចេះ រឺមិនសូវចេះ ពឹងលើទេពកោសល្យ និងការអនុវត្តរបស់អ្នករៀងៗខ្លួនហើយ។

 

 

 

 

 

Cambodia’s 62 years of membership at the UN

Source: Khmer Times

AFP’s Photo by Jewel Samad

The exchange of rhetoric over the membership of Cambodia at the United Nations (UN) emerged recently between the ruling party and the defunct opposition party. To answer the question on whether Cambodia’s seat has ever been suspended, I wish to invite our readers to have a walk-through to the 60 years of historical background of Cambodia’s membership at the United Nations.

Cambodia under the wise leadership of the then Prince Norodom Sihanouk applied for membership at the UN in 1952, a year before gaining independence from France in 1953. This indicates that Cambodia attaches great importance to the multilateral global institution.

The UN Charter protects the interest of all countries regardless of size and power. Every UN member has equal sovereignty and equal voting power. The non-interference principle is the core principle of international relations, as stipulated in the UN Charter.

Cambodia became a member of the UN in 1955. To become a member of the UN requires a recommendation from the UN Security Council and an endorsement from the UN General Assembly, in which a two-thirds majority is needed.

Cambodia became a member of the UN on December 14, 1955, under the UNSC’s resolution (S/RES/109(1955), and later by UN General Assembly Resolution (A/RES/995(X) on the same day.

If there is any attempt to suspend Cambodian membership at the UN, it requires at least nine out of 15 votes at the UN Security Council. Any veto from one of the five permanent members of the council will obstruct the draft resolution. And for the General Assembly, it needs at least two-thirds of the 193 member states to endorse.

So far there has been no UN member state expelled from the UN. Article 6 of the UN Charter provides: “A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.”

Concerning the suspension of membership from the UN, South Africa experienced it in 1974. It was suspended due to the international opposition to the apartheid policy conducted by the South African government at the time. Twelve years later South Africa was readmitted to the UN.

As far as Cambodia is concerned, throughout its history of 62 years, Cambodia has never experienced the case of membership suspension. Cambodia’s seat at the UN was left vacant in 1990 following the creation of the Supreme National Council (SNC). The SNC, with Prince Norodom Sihanouk at the helm, was granted Cambodia’s seat at the United Nations in September 1991.

Notably, from 1979 to 1989, the Khmer Rouge legally represented Cambodia at the UN. Mr Son Sann was the last speaker to address the UN General Assembly in 1989. In September 1991, the then Prince Norodom Sihanouk addressed the General Assembly in his name as President of the SNC.

In the aftermath of the July 1997 armed conflict, Cambodia’s seat at the UN was in limbo when the first and second Prime Ministers of Cambodia dispatched separate official delegations to attend the General Assembly in September 1997.

As a result, Cambodia’s seat was left vacant under the resolution A/52/19 of the UN’s Credence Committee. There was no Cambodian delegate addressing the UN General Assembly in 1997 and 1998.

After the new coalition was formed after the 1998 general election, Prime Minister Hun Sen of Cambodia was invited to address the General Assembly in 1999.

Cambodia has received three UN Secretary Generals, Dag Hammarskjold in 1959, Boutros Boutros-Ghali in 1993 and Ban Ki-moon in 2010.

Cambodia’s contribution to the UN Peacekeeping Operations and other UN organs has strengthened Cambodia’s global role and image. Cambodia will take a more responsible leadership role in the UN in order to promote peace and human security.

Cambodia’s commitment to the UN and other international organisations remain firm. Non-interference principle and equal sovereignty are the core principles of the UN, which Cambodia strictly adheres to.

To further understand the United Nations system, please further read a recently published book written in Khmer: “What are they doing at the United Nations?”

Yaung Chan Sophea is a former diplomat of Cambodia to the United Nations.

អាហារូបករណ៍ ការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលនិរន្តរភាព

នេះគឺជាកម្មវិធីមិត្តភាព (fellowship program) របស់អង្គការយ៉ូនេស្កូ ផ្តោតលើការបង្កើនសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក្នុងវិស័យថាមពលបង្កើតថ្មី និងនិរន្តរភាព សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ការសិក្សានេះនឹងធ្វើឡើងនៅស្ថាប័នជំនាញ ក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដោយប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនង។​ ប្រទេសកម្ពុជាក៏មាននៅក្នុងនោះដែរ។ បេក្ខជន២០នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសអោយចូលរួមកម្មវិធីនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ។

តម្រូវការ៖

  • មានបរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចរឺសង្គមវិទ្យា
  • មានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសល្អ
  • មានអាយុលើលពី៣៥ឆ្នាំឡើងទៅ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោម។

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/