ការអប់រំ

កម្មវិធី “អំណាចយុវជននៅក្នុងអាស៊ាន”

លក្ខខណ្ឌ៖ អាយុចន្លោះ១៩-៣៥ឆ្នាំ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០១៩ ជាប្រជាជនអាស៊ាន មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស មាកការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់តំបន់ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៥ មករា... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារជាអ្នកហ៊ាត់ការនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិច

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិចប្រចាំកម្ពុជាជ្រើសរើសនិស្សិតដើម្បីបម្រើការងារជាអ្នកហ៊ាត់ការ (Intern) ជាច្រើនមុខតំណែង។ ចាប់ផ្ដើមការងារចាប់ពីខែធ្នូ ២០១៨​ ដល់ខែមេសា ២០១៩។ មិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឡើយ... អាន​បន្ត

ការប្រកួតសរសេរអត្ថបទក្រោមប្រធានបទ “យុវជនដើម្បីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ”

ឱកាសដ៏ពិសេស!!!សម្រាប់យុវជនដែលមានបំណងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រធានបទ ៖... អាន​បន្ត

កម្មវិធី SPARK.3 ក្រោមប្រធានបទ “អនាគតការងារ ក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវ័យ”

តើអ្នកដែលស្រមៃពីទីផ្សារការងារនាថ្ងៃអនាគតដែររឺទេ មុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់យកមុខជំនាញសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ? តើអ្នកគួរត្រៀមខ្លួនរបៀបណាដើម្បីទទួលជោគជ័យ ក្នុងជីវិតការងារនាថ្ងៃអនាគត?... អាន​បន្ត

ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀននៅគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងនៅគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល... អាន​បន្ត