ការអប់រំ

JOB ANNOUNCEMENT of Advanced Centre for Empowerment (ACE)

The Advanced Centre for Empowerment (ACE) is an independent Cambodian NGO established in Phnom Penh on February 15th, 2009 and officially registered with the Ministry of Interior in May of 2011. The mission of ACE is to provide education, housing, training, and work experience to disadvantaged children and youths in Cambodia. ACE runs 5 centres and serves over 800 impoverished children through our health and hygiene program, life skills trainings, and English classes within their communities in Phnom Penh and remote area in Kandal Province.  These services are provided by more than 20... អាន​បន្ត

ប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លីយុវជនអាស៊ាន-កូរ៉េ ២០១៨

លក្ខខណ្ឌវីដេអូ៖ ប្រភេទ៖ ជ្រើសរើសដោយសេរី រយៈពេល៖ ចន្លោះ៥-៨នាទី Resolution: 1280 x 720 (720p, 16:9 aspect ratio) or 1920x1080 (1080p, 16 x 9 aspect ratio) សម្លេង៖ ត្រូវតែមានគុណភាពជាង 128 bit ទម្រង់៖ MP4 វីដេអូមិនទាន់ត្រូវចាក់បញ្ចាំងជាសធារណៈ វីដេអូដែលផលិតមុនខែវិច្ឆិកា... អាន​បន្ត

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគំនូរជីវចល Cambodia DigiCon6 ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគំនូរជីវចល Cambodia DigiCon6 ឆ្នាំ២០១៨ បានមកដល់ហើយ! ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគំនូរជីវចលនេះ ដើម្បីស្វែងរកជ័យលាភីលេខជាច្រើន។ ឆ្នាំនេះជ័យលាភីលេខ១... អាន​បន្ត

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ 2018 SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award

លេខាធិការដ្ឋាន SEAMEO បានជូនដំណឹងពីការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ 2018 SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Awardក្រោមប្រធានបទ “Applying Local Wisdom for Environment Conversation”។ លក្ខខណ្ឌ៖ សាលាចំណេះទូទៅរដ្ឋ/ឯកជន... អាន​បន្ត

ជ្រើសរើស​សិស្ស​ថ្នាក់ទី​៥ ទី​៦ ទៅ​ចូលរួម​កម្មវិធី The 15th International Mathematics and Science Olympiad នៅ​ខេត្ត Zhejiang ប្រទេស​ចិន

ក្រសួងអប់រំ យុវជន នឹងកីឡានឹងបញ្ជូនកុមារកម្ពុជាចំនួន២៤រួប ទៅចូលរួមកម្មវិធីប្រឡងប្រជែង “The 15th International Mathematics and Science Olympiad” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ​ខេត្ត Zhejiang... អាន​បន្ត