ការអប់រំ

ឱកាសការងាររបស់ Young Innovator Program នៅ Development Innovations Cambodia

ឱកាសការងារសម្រាប់យុវវ័យ! DI កំពុងទទួលពាក្យសម្រាប់កម្មវិធី Young Innovator Program ជំនាន់ទី២! កម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដែលមានបំណងចង់ស្វែងយល់អំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃបង្កើត... អាន​បន្ត

ការប្រកួតផលិតវីដេអូខ្នាតខ្លី ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់

រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស និងបុណ្យភាពយន្ត Luang Prabang ដោយសហការជាមួយនឹង WWF និង WCS បានផ្ដួចផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងផលិតវីដេអូខ្នាតខ្លី... អាន​បន្ត

ម្មវិធីបោះជំរុំ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 នៅប្រទេសថៃ

ក្រុមហ៊ុន PTT បានបង្កើតកម្មវិធីបោះជំរុំ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 រយៈពេល៨ថ្ងៃ នៅប្រទេសថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-១០ វិច្ឆាកា ២០១៨។ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់បេក្ខជនរួមមាន៖ ជានិស្សិតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្នែក Business ឬ Engineering ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារហ៊ាត់ការពេញម៉ោងនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជ្រើសរើសអ្នកហ៊ាត់ការពេញម៉ោង។ លក្ខខណ្ឌ៖ ជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាជំនាញណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធ មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការងារ អាចធ្វើការប្រកបដោយឯករាជ្យ... អាន​បន្ត

កម្មវិធីប្រឡងសំណេរក្រោមប្រធានបទ “ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងការចូលរួមចំណែកចំពោះសន្តិភាព និងស្ថេរភាពនៅក្នុងតំបន់”

អង្គការវិទ្យាស្ថានសន្ទនាកំពុងរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងសំណេរទាក់ទងនឹងប្រធានបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការចូលរួមចំណែកចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថេរភាពនៅក្នុងតំបន់។ សំណេរឆ្នើមជាងគេចំនួន ៣... អាន​បន្ត