ការអប់រំ

ឯកសារជំនួយស្មារតីដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងនូវមេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់គំរូ ជាឯកសារជំនួយស្មារតីដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹង SPARK 3

ជាមួយនឹងការជោគជ័យក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី SPARK ២ដងកន្លងមក ឥឡូវនេះ SPARK បាននឹងកំពុងតែប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត (Volunteer) ក្នុងការរៀបចំ SPARK 3 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកា... អាន​បន្ត

ពានរង្វាន់មហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី២

ដើម្បី​ចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យ​អក្សរសាស្ត្រ អក្សរសិល្ប៍ជាតិ ​ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់កវី អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែល​ពុំ​ធ្លាប់ដាក់ស្នាដៃចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​កន្លងមក គណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី២... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារហ៊ាត់ការជាមួយអង្គភាពស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច នៃCDRI

លក្ខខណ្ឌ៖ ជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ឬទើបបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ក្នុងជំនាញសេដ្ឋកិច្ច, សិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ ឬសិក្សាអន្តរជាតិ, ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ យល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវបរិមាណ/គុណភាព (quantitative/qualitative research methods)។... អាន​បន្ត