ការអប់រំ

ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ របស់ CD-Center

ប្រធានបទ៖ On the verge of graduating from lower-middle-income status, Cambodia has a far-sighted focus to transform itself to be an upper-middle income country by 2030 and reach the high-income status by 2050. Therefore, the Royal Government of Cambodia has adopted a strategic vision of economic diversification, strengthening competitiveness, and promoting productivity, specified in the Cambodia Industrial Development Policy 2015 – 2025. The bedrock of this aspiration strongly relies on youth with the right knowledge and relevant skills responsive to the need of... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារជាជំនួយការរដ្ឋបាលនៅ UNDP

លក្ខខណ្ឌ៖ ជាសិស្សកម្រិត Secondary Education ឬ និស្សិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ មានបទពិសោធន៍ការងារ៥ឆ្នាំចំពោះ សិស្សកម្រិត Secondary Education និង ២ឆ្នាំចំពោះនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រ ទៅលើវិស័យរដ្ឋាលទូទៅ... អាន​បន្ត

ដំណើរទៅកាន់អាហារូបករណ៍ជុំវិញពិភពលោក

ជួបជាមួយវាគ្មិនដែលជានិសិ្សតអាហារូបករណ៍មកពីបណ្តាអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោក ដែលពួកគាត់នឹងផ្តល់ជាវត្តមានក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សានៅបរទេស... អាន​បន្ត

ការប្រកួតប្រជែងតែងនិពន្ធកំណាព្យខ្មែរ

គម្រោងបណ្ណាល័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលជាគម្រោងបង្កើតឡើងដោយបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធី “ការប្រឡងជ្រើសរើសស្នាដៃតែងនិពន្ធកំណាព្យ” នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យអក្សរសិល្ប៍... អាន​បន្ត

វេទិកាយុវជន ស្តីពី “តួនាទីរបស់យុវជន ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ”

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការកើនឡើងកម្តៅនៅលើភពផែនដីកាន់តែបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ និងកាន់តែច្រើនឡើងៗ ខណៈពេលដែល ប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកព្យាយាមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញនូវឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាស ព្រមទាំង... អាន​បន្ត