ការអប់រំ

ឱកាសក្លាយជាសមាជិកថ្មីរបស់ UNYAP សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០

តើអ្នកចង់អោយសំលេងនឹងបញ្ហាកង្វល់របស់យុវជនបានលឺទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងរដ្ឋាភិបាល ឫទេ? តើអ្នកចង់ពង្រីកបណ្តាញយុវជនរបស់អ្នក ហើយជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនទៀត ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយលើបញ្ហាយុវជន ឫទេ ?... អាន​បន្ត

ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ របស់ CD-Center

ប្រធានបទ៖ On the verge of graduating from lower-middle-income status, Cambodia has a far-sighted focus to transform itself to be an upper-middle income country by 2030 and reach the high-income status by 2050. Therefore, the Royal Government of Cambodia has adopted a strategic vision of economic diversification, strengthening competitiveness, and promoting productivity, specified in the Cambodia Industrial Development Policy 2015 – 2025. The bedrock of this aspiration strongly relies on youth with the right knowledge and relevant skills responsive to the need of... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារជាជំនួយការរដ្ឋបាលនៅ UNDP

លក្ខខណ្ឌ៖ ជាសិស្សកម្រិត Secondary Education ឬ និស្សិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ មានបទពិសោធន៍ការងារ៥ឆ្នាំចំពោះ សិស្សកម្រិត Secondary Education និង ២ឆ្នាំចំពោះនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រ ទៅលើវិស័យរដ្ឋាលទូទៅ... អាន​បន្ត

ដំណើរទៅកាន់អាហារូបករណ៍ជុំវិញពិភពលោក

ជួបជាមួយវាគ្មិនដែលជានិសិ្សតអាហារូបករណ៍មកពីបណ្តាអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោក ដែលពួកគាត់នឹងផ្តល់ជាវត្តមានក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សានៅបរទេស... អាន​បន្ត

ការប្រកួតប្រជែងតែងនិពន្ធកំណាព្យខ្មែរ

គម្រោងបណ្ណាល័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលជាគម្រោងបង្កើតឡើងដោយបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធី “ការប្រឡងជ្រើសរើសស្នាដៃតែងនិពន្ធកំណាព្យ” នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យអក្សរសិល្ប៍... អាន​បន្ត