ការអប់រំ

គេហ​ទំព័រ​ទាំង​៥​ដែល​ផ្ដល់នូវ​ការ​បង្រៀន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

ដើម្បី​អោយ​ជីវិត​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ក៏​ដូច​ជា​ការងារ​របស់​អ្នក​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ ជា​ការ​ពិតណាស់​អ្នក​គួរ​តែ​ឆ្លៀត​ពេល​រៀន​បន្ថែម​នូវ​ជំនាញ​ផ្សេងៗ​ដែល​អាច​ផ្ដល់​ផល​ប្រយោជន៍​អោយ​អ្នក ។​... អាន​បន្ត

គំរូ៖ សំណួរចម្លើយសម្រាប់ការសម្ភាស

1. What is your strength? 2. What is your weakness? 3. Describe your management style. 4. Why have you been unemployed for such a long time? 5. Are you a team player? 6. Do you consider yourself successful? 7. What irritates you about your co-workers? 8. How do you see yourself in 5 years from now? 9. Tell me about your ability to work under pressure.   10. Tell me your treason behind leaving your last job. 11. What position do you prefer on team working on a project? 12. How long would you expect to... អាន​បន្ត

បង្ហើបគន្លឹះក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសម្ភាសន៍យកអាហារូបករណ៍

មនុស្សគ្រប់រូបភ័យខ្លាចពេលដែល​ត្រូវគេធ្វើបទសម្ភាសន៍​ ប៉ុន្តែការត្រៀម និងរៀបចំទុកជាមុនគឺជា​​ឱសថ​កំចាត់ភាពភ័យខ្លាច ព្រមទាំងជួយឲ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង... អាន​បន្ត

៣០ ឆ្នាំមិនថ្វី សំខាន់សញ្ញាបត្របណ្ឌិត!

(BESANÇON ប្រទេសបារាំង) ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​មាន​អាយុ ៩១... អាន​បន្ត

បង្ហើបគន្លឹះក្នុងការ​ជ្រើស​រើស​មុខ​វិជ្ជា​ពេល​ដាក់​អាហា​រូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស

ការសម្រេចចិត្ត​ទៅ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​អាច​ជា​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​មួយ​ដ៏​លំបាក។ សំណួរ​ដែល​អ្នក​តែង​តែ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​រួម​មាន៖ តើសាលា... អាន​បន្ត