ភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់គុណកិរិយាកំរិត fairly, quite, rather និង pretty

កាបប្រើប្រាស់គុណនាមពឹងផ្អែកលើគុណកិរិយាមួយចំនួនក្នុងការធ្វើបំរែបំរួលន័យរបស់គុណនាមនោះអោយកាន់តែខ្លាំង។ ជាក់ស្តែងមានគុណកិរិយាមួយចំនួន ដូចជា very ជាដើមដែលគេឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់។... អាន​បន្ត

តើអ្នកចេះប្រើ besides, except និង apart from បានស្ទាត់ហើយរឺនៅ?

នៅពេលគិតអំពីន័យរបស់ពាក្យទាំង៣ គឺ besides, except និង apart from តែងតែធ្វើអោយអ្នកយល់ច្រឡំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានពេលខ្លះប្រើមិនត្រូវបរិបទទៅទៀត។ អានអត្ថបទនេះហើយ ធានាថាអ្នកលែងច្រឡំហើយ។ ១. ការប្រើប្រាស់... អាន​បន្ត

Phrasal Verbs 200 ពាក្យដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់

Phrasal Verbs គឺជាកន្សោមពាក្យកិរិយាស័ព្ទដែលមានការផ្គុំរវាង កិរិយាស័ព្ទ + គុណកិរិយា (particle)។ កន្សោមពាក្យ Phrasal Verbs នីមួយៗមានន័យជាក់លាក់របស់វា និងជាទូទៅប្រើសម្រាប់ការតាក់តែង សំណេរ រឺកានិយាយភាសាអង់គ្លេស។ អាឡាដាំងបានចងក្រង Phrasal Verbs... អាន​បន្ត

Before មានថ្នាក់ពាក្យ៣ ដែលប្រើខុសគ្នា

ពាក្យ Before នេះយើងអាចជួបសឹងរាល់ពេលក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងការប្រើប្រាស់ខុសគ្នារបស់វា ក្នុងទម្រង់ថ្នាក់ពាក្យ៣ខុសគ្នាដែររឺទេ? អាឡាដាំងសូមណែនាំខ្លីៗអំពីការប្រើប្រាស់ខុសគ្នារបស់ Before។ ១. ការប្រើប្រាស់ Before... អាន​បន្ត

ប្រភេទ និង​ ការប្រើប្រាស់របស់ Adverb Clause និង Reduced Clause

Clause មាន២ប្រភេទ ហើយអាឡាដាំងក៏បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់និងភាពខុសគ្នានៃ Clause​ ទាំង២ផងដែរ។ ពីមុនមក អាឡាដាំងក៏ធ្លាប់រៀបចំមេរៀនអំពី noun clause, adjective clause, conjunction,​ និង kinds of sentences ផងដែរ។... អាន​បន្ត