ចំនេះដឹង

ឱកាសស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធី “រត់ដើម្បីបរិស្ថាន” លើកទី៣

កម្មវិធី “រត់ដើម្បីបរិស្ថាន” លើកទី៣ នឹងប្រប្រឹត្តឡើងថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៦:៣០ព្រឹក - ១០:០០ព្រឹក លក្ខខណ្ឌ៖ មានចំណង និងស្វាហាប់ក្នុងកាបំពេញភារកិច្ច រស់រាយ និងចង់ជួបមនុស្សថ្មីៗ... អាន​បន្ត

ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ ២០១៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ ២០១៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ!!! នៅថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ព្រឹកតទៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមគោរពអញ្ជើញ និស្សិត និងសាធារណៈជន មកទទួលយកឱកាសការងារក្នុងកម្មវិធី... អាន​បន្ត

ឱកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជា២០១៨

ចង់ក្លាយខ្លួនជាសមាជិកថ្មីរបស់គ្រួសារពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជា២០១៨ដែរអត់? ពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារពិព័រណ៌សៀវភៅ​កម្ពុជា២០១៨។... អាន​បន្ត

ដឹងអត់ ហេតុអ្វីទ្រនិចនាឡិកាវិលពីឆ្វេងទៅស្ដាំ?

ការរកឃើញនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើប បាននាំមកនូវភាពងាយស្រួល ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សយ៉ាងច្រើន។​ ដោយសារការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា មនុស្សបានបង្កើតវត្ថុជាច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារជាជំនួយការគម្រោងនៃ JENESYS

លក្ខខណ្ឌ៖ យ៉ាងហោចណាស់មានបរិញ្ញាបត្រណាមួយនៅក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មានជាអាថ៌ជំនាញអប់រំ, ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ឬអភិវឌ្ឍន៍ ជំនាញបច្ចេកទេស ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង... អាន​បន្ត