ចំនេះដឹង

ឱកាសការងារជាមួយស្ថានទូតអូស្ត្រាលី

១. មន្ត្រីកម្មវិធី (Program Officer, Economic Governance) លក្ខខណ្ឌ៖ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច, ពាណិជ្ជកម្ម, ហិរញ្ញត្ថុ, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ... អាន​បន្ត

ជំរំសិល្បៈ (ល្ខោននិយាយ) នៅកែប-កំពត រយៈពេល៤ថ្ងៃ

ទៅជំរំសិល្បៈនៅកែប-កំពតទាំងអស់គ្នា! តែមិនមែនទៅលេងសមុទ្រទេណា គឺទៅជាមួយទម្រង់ល្ខោននិយាយ ទៅស្គាល់ពីទីតាំងសិល្បៈវប្បធម៌ជាច្រើន ជួបជាមួយសិល្បករវ័យក្មេង សិល្បករអាជីព និងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌។... អាន​បន្ត

ឱកាសស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធី “រត់ដើម្បីបរិស្ថាន” លើកទី៣

កម្មវិធី “រត់ដើម្បីបរិស្ថាន” លើកទី៣ នឹងប្រប្រឹត្តឡើងថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៦:៣០ព្រឹក - ១០:០០ព្រឹក លក្ខខណ្ឌ៖ មានចំណង និងស្វាហាប់ក្នុងកាបំពេញភារកិច្ច រស់រាយ និងចង់ជួបមនុស្សថ្មីៗ... អាន​បន្ត

ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ ២០១៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ ២០១៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ!!! នៅថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ព្រឹកតទៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមគោរពអញ្ជើញ និស្សិត និងសាធារណៈជន មកទទួលយកឱកាសការងារក្នុងកម្មវិធី... អាន​បន្ត

ឱកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជា២០១៨

ចង់ក្លាយខ្លួនជាសមាជិកថ្មីរបស់គ្រួសារពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជា២០១៨ដែរអត់? ពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារពិព័រណ៌សៀវភៅ​កម្ពុជា២០១៨។... អាន​បន្ត