អាហារូបករណ៍

ឱកាសអាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត តាមរយៈ Hinrich Foundation

Hinrich Foundation and YTI Suntex Pte., Ltd. (a company of Luen Thai Holdings, Ltd.) បានបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ២០១៨ (the 2018 Global Trade Leader Development Program)។ អ្នកនឹងទទួលបានឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះ... អាន​បន្ត

កម្មវិធី Atlas Corps Fellowship (USA)

លក្ខខណ្ឌ៖ បទពិសោធន៍២ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអាជីព មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (និយាយ, សរសេរ, និងអាន) មានអាយុស្មើ ឬក្រោម៣៥ឆ្នាំ ដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការទៅប្រទេសក្រៅពីប្រទេសរបស់ខ្លួន... អាន​បន្ត

ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រប្រទេសចិន

អាហារូបករណ៍ ស សុខា គ្រោងនឹងធ្វើការរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន៦០នាក់ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ហឺហ្វីយ៍ ប្រទេសចិន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ ជំនាញឯកទេសទៅសិក្សា៖... អាន​បន្ត

ប្រឡងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនៅប្រទេសវៀតណាម

ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង​ទៅ​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​សេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ​ថៃង្វៀង​របស់​វៀតណាម​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨-២០១៩។ លក្ខខណ្ឌ៖ មានសញ្ជាតិខ្មែរ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ JDS របស់ប្រទេសជប៉ុន

ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ក្រោម​គម្រោង​អាហារូបករណ៍​របស់​ជប៉ុន​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩។ លក្ខខណ្ឌ៖ ១.... អាន​បន្ត