អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ Sirindhorn (SIIT), សាលកលវិទ្យាល័យ Thammasal, ប្រទេសថៃ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំពោះនិស្សិតបរទេសក្រោមកម្មវិធី “Excellent Foreign Student” ដែលមានមុខជំនាញដូចជា៖ Bachelor of Engineering: Chemical Engineering Civil Engineering Computer Engineering Electrical... អាន​បន្ត

កម្មវិធី YSEALI Academic Fellows Program – Spring 2019

YSEALI Academic Fellows Program – Spring 2019 ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជា៖ ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ (Civic engagement)ការគ្រប់គ្រង បរិស្ថាន និង ធនធាន ធម្មជាតិ (Environment and natural resources management) ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ (Environmental Issues and Natural Resource Management)... អាន​បន្ត

កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ The Professional Fellows Program (PFP) ទៅសហរដ្ឋអាមេរិច

The Professional Fellows Program (PFP) ត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយការរិយាល័យទទួលបន្ទុកវិស័យអបរំ និងវប្បធម៌ ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច។... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ចំនួន២០កន្លែង ផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Smart Axiata

ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន២០កន្លែងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 15,000 ដុល្លារ។​ លក្ខខណ្ឌ៖ សិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ (២០ សីហា ២០១៨)។ សិស្សបំពេញវិជ្ជា និងសិស្សដែលប្រឡងមុនកាលបរិច្ឆេទប្រឡង២០ សីហា ២០១៨... អាន​បន្ត

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍១០០​កន្លែង សិក្សានៅ ACE

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ ​​​ACE Inspiring Excellence Scholarships សម្រាប់​សិស្ស​បញ្ចប់​ថ្នាក់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨ សាលា ACE ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍... អាន​បន្ត