ការ​អប់រំ

JOB ANNOUCEMENT at Advanced Centre for Empowerment (ACE)

The Advanced Centre for Empowerment (ACE) is an independent Cambodian NGO established in Phnom Penh on February 15th, 2009 and officially registered with the Ministry of Interior in May of 2011. The mission of ACE is to provide education, housing, training, and work experience to disadvantaged children and youths in Cambodia. ACE runs 5 centres and serves over 800 impoverished children through our health and hygiene program, life skills trainings, and English classes within their communities in Phnom Penh and remote area in Kandal Province. ACE is looking for qualified and committed... អាន​បន្ត

ឱកាសចូលរួមកម្មវិធីសហគ្រិនសង្គមវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរី

កម្មវិធីសហគ្រិនសង្គមវ័យក្មេង (Young Social Entrepreneurs) របស់មូលនិធិអន្តរជាតិសឹង្ហបុរី (the Singapore International Foundation) នឹងប្រព្រឹត្តឡើងរយៈពេល៤ថ្ងៃនៅចុងខែមីនា ២០១៩ នៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរី។ លក្ខខណ្ឌ៖ មានរអាជីវកម្មស្រាប់ដែលដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម... អាន​បន្ត

ឱកាសចូលរួមវេទិការភាពជាដៃគូរអាមេរិច-អាស៊ាន

វេទិការភាពជាដៃគូរអាមេរិច-អាស៊ាន នឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៣ កុម្ភៈ ២០១៩ នៅទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ លក្ខខណ្ឌ៖ មានបរិញ្ញាបត្រ និងធ្វើការក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធជាច្រើនឆ្នាំ ឬបានបញ្ចប់... អាន​បន្ត

គំរូកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី២ នៅសាកលវិទ្យាល័យ AUPP ឆ្នាំ២០១៩

គំរូកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី២ (The 2nd Model ASEAN Meeting) គឺជាលំហ៊ាត់មួយ ដែលសិស្សធ្វើត្រាប់ជាប្រតិភូនៃប្រទេសសមាជិកប្រទេសអាស៊ាន... អាន​បន្ត

កម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង របស់ JCI Cambodia ឆ្នាំ២០១៩

«កម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង» បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2015 ដោយសភាយុវពាណិជ្ជករ សាខាភ្នំពេញ។ គោលបំណងក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពយុវជនដែលមានសក្ដានុពល... អាន​បន្ត