អាហារូបករណ៍

ឱកាសឈ្នះអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ Academy of Culinary Arts Cambodia

ការណែរនាំ៖ ផលិតវីដេអូខ្លីពីម្ហូបដែលអ្នកពេញចិត្ត។ និងបង្ហោះវានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងចែករំលែក (Share) វាជាមួយនឹង Academy of Culinary Arts Cambodia វីដេអូទៀតសោធមិនអោយលើសពី២នាទី។ ត្រូវមានភាពឆ្នៃប្រឌិត និងបង្ហាញពីទេពកោសល្យ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសកូរ៉េ

សាកលវិទ្យាល័យ Ajou នៃប្រទេសរដ្ឋកូរ៉េផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០០%ស្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅអោយប្រទេសមួយចំនួន ក្នុងជំនាញ៖ ធុរៈកិច្ចអន្តរជាតិ (International Business) ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (International Trade) សិក្សាអង្គការរដ្ឋាភិបាល (NGO Stydies) អភិវឌ្ឍ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្តរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្ដល់អាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្តដល់សិស្ស-និស្សិត ព្រះសង្ឈ… ដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បញ្ជាក់៖... អាន​បន្ត

ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើស និងបណ្ដុះបណ្ដាល និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី៧ សម្រាប់អាហារូបករណ៍ចំនួន២០នាក់ (ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់២០នាក់នៃការប្រឡង)... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ទន្តវទនសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន

សាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់រយៈពេល៤ឆ្នាំ (គិតចាប់ពីខែធ្នូ ២០១៨ ដល់ ខែកក្កដា ២០២២) ចំនួនមួយកន្លែង... អាន​បន្ត