ការអប់រំ

មុខជំនាញសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបណ្ដុះបណ្ដាលជាខេមរភាសា និងភាសាអន្តរជាតិនៅគ្រប់កម្មវិធីសិក្សា គ្រប់កម្រិតតាមមហារិទ្យាល័យចំនួន៦ និងសាលាចំនួន៤។ ១. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ និងមនុស្សសាស្រ្ត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖ សិក្សាអាស៊ី... អាន​បន្ត

ការប្រកួតប្រជែងនិស្សិតស្រាវជ្រាវ ២០១៩

លក្ខខណ្ឌ៖ ការប្រកួតប្រជែងនិស្សិតស្រាវជ្រាវ២០១៩ បើកចំពោះរាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលមានលក្ខណៈដូចជា៖ ជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន បេក្ខជនត្រូវតែបង្កើតជាក្រុម... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារហាត់ការនៅក្នុងផ្នែកអប់រំ នៃ CDRI

  វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI) ធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកហាត់ការចំនួន២នាក់ នៅផ្នែកអប់រំ។ លក្ខខណ្ឌ៖ មានប្រវត្តិនៃការសិក្សាល្អ មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ ទាំងការនិយាយ... អាន​បន្ត

Be Your Own Hero ជាក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលស្រ្ដី ឈានទៅរកភាពជោគជ័យ 

Be Your Own Hero ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨​ ដោយមានគោលដៅសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងសម្ថភាពស្រ្តីវ័យក្មេងដូចជា​៖ ពង្រឹងសក្ដានុពលស្រ្តីអោយមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត​... អាន​បន្ត

ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ten Synergy

សួស្ដីសិស្សានុសិស្ស និងមិត្តៗនិស្សិតទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Ten Synergy បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត(Volunteers) ហើយមានគោលបំណងក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹង... អាន​បន្ត