ភាសាអង់គ្លេស

កិច្ចសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងការមាក់ងាយទៅលើអ្នកដែលមានភាសាអង់គ្លេសខ្សោយ

អ្នកដែលបានសម្ភាសន៍: លោក Robert Eugene FLINN សាស្រ្តាចារ្យនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌល​និពន្ធ​នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់អស់រយៈពេល 6 ឆ្នាំ។... អាន​បន្ត

អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសមិនគួរមើលរំលងគេហទំព័រទាំងនេះទេ

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីគេហទំព័រអនឡាញឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ជាជំនួយក្នុងការ រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ សិស្ស​ និស្សិត។  English Language Centre Study Zone (http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/) - គេហទំព័រនេះមានប្រភពមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Victoria។ គេហទំព័រនេះពន្យល់... អាន​បន្ត

Any និង​​ Every

ពាក្យ any និង every អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីនិយាយសំដៅលើក្រុមរឺប្រភេទនៃអ្វីមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ Any/Every child can learn to swim. ថ្វីត្បិតការប្រើប្រាស់ស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែន័យមិនដូចគ្នានោះទេ។ ពាក្យ any សំដៅលើអ្វីមួយក៏បានដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស... អាន​បន្ត

Afternoon, Evening និង​ Night

១. ពាក្យ afternoon និង evening ជាទូទៅក្នុងការនិយាយ ពាក្យ ​afternoon ចាប់ផ្តើមពីពេលបាយថ្ងៃត្រង់។ ហើយពាក្យ evening ចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីម៉ោងការងារបានបញ្ចប់។ ២. ពាក្យ evening និង night ពាក្យ evening ផ្លាស់ប្តូរទៅ night នៅពេលម៉ោងដំណេក។ ប៉ុន្តែគួរគត់សំគាល់ថា... អាន​បន្ត