ចំនេះដឹង

ភាពខុសគ្នារវាង Soft Skill, Hard Skill, Life Skill, និង Career Skill

នៅជុំវិញការសិក្សានិងការងារ បុគ្គលិក រឺនិស្សិត បានលឺហើយពាក្យថា soft skill (ជំនាញទន់) និង hard skill​ (ជំនាញរឹង)​ ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យការងារ ពាក្យថា career skill ក៏បានប្រើ ស្របពេលពាក្យ life skill... អាន​បន្ត

កម្មវិធីវេទិកាឥទ្ធិពលយុវជន (YouthSpeak Forum)

កម្មវិធីវេទិកាឥទ្ធិពលយុវជន (YouthSpeak Forum) គឺជាកម្មវិធីដ៏ធំមួយរបស់សមាគមនិស្សិតអន្តរជាតិ AIESEC។​ កម្មវិធីនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រមូលផ្ដុំ យុវជន អ្នកដឹកនាំ អ្នកមានបទពិសោធន៍​  និងវាគ្មិនពីវិស័យនានា និងគ្រប់ជំនាន់... អាន​បន្ត

តើអ្នកជឿឬអត់ថាSpark4បាននាំអ្វីប្លែកជាងរាល់ដង?

SPARK.4 ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា​ កន្លងផុតទៅមិន​ជាយូរប៉ុន្មាន​ បានបញ្ចប់ដោយទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្ត។ យើងសង្កេតឃើញថាSPARK.4​ បានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនដែលក្នុងនោះ... អាន​បន្ត

វាគ្មិនល្បីៗទាំង ១០ រូប នឹងមកចែករំលែកបទពិសោធនក្នុង Startups Conference 2019

ក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនេះ ការបង្កើតគំនិតអាជីវកម្ម និងនវានុវត្តន៍​ជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​ជំរុញឱ្យប្រទេសនីមួយ​មានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែង។ លើសពីនេះទៅទៀត... អាន​បន្ត

TEDxKramuonSarSt – your first world-class TEDx event organized by Cambodian Youth!

Due to the overwhelming success that we received from our previous TEDx event, TEDxAbdulCarimeSt, we are ecstatic and proud to present to you - TEDxKramuonSarSt, which will be organized by a group of talented and passionate Cambodian youth from all walks of life. Our vision for TEDxKramuonSarSt is to spread innovative and groundbreaking ideas that are worth sharing, and it is also a platform for Cambodian gifted voices to be heard on a international platform of TED community. We strongly believe that our effort will generate positive impacts to the local community and to Cambodia as a... អាន​បន្ត