អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ ពី​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​គិរីរម្យ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ ទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នូវអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដុះបណ្តាលថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​លើជំនាញ វិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ដអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ ស្ថាបត្យកម្ម និង... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ចិន​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩-២០២០

សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្រោមកម្មវិធី MOFCOM បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍មួយចំនួនទៅអោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយចំនួន សម្រាប់និស្សិតដែលមានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (​Master)... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍​​ទៅ​សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត​នៅប្រទេសចិន

អាហារូបករណ៍​​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩-២០២០ ក្រោម​កម្មវិធី​ ACYLS លក្ខខណ្ឌ៖ មានសញ្ជាតិខ្មែរ មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជ្រៅជ្រះ (IELTS 0 /TOEFL 80)... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន១០កន្លែង ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ មុខជំនាញសិក្សា៖ Bachelor of Economic (International Program) Bachelor of Business Administration Program... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិក្សានៅប្រទេស​វៀតណាម ​

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍​ដល់និស្សិត​កម្ពុជា សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀតណាម ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០។ សាលា International School of Education (ISE) នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Vietnam Maritime University (VMU)... អាន​បន្ត