អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍​​ ជីប​ ម៉ុង​ សម្រាប់​​ឆ្នាំ​​២០១៩ ជា​ទឹក​ប្រាក់សរុប​​រហូតដល់ជាង១៣ម៉ឺន​​ដុល្លារ​

អាហារូបករណ៍​​ ជីប​ ម៉ុង​ ជា​ទឹក​ប្រាក់សរុប​​រហូតដល់ជាង១៣ម៉ឺន​​ដុល្លារ​ ចាប់​ទទួលពាក្យ​ស្នើសុំ​ហើយ​ សម្រាប់​​ឆ្នាំ​​២០១៩! (ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុងនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍​ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបរហូត​ដល់​ ១៣២០០០... អាន​បន្ត

កម្មវិធី YSEALI Professional Fellows ៥សប្តាហ៍​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

YSEALI Professional Fellows Program​ គឺជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ។ YSEALI Professional Fellows Program​ ផ្តល់អ្នកចូលរួមនូវការស្នាក់នៅរយៈពេល​ ៥សប្តាហ៍​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ឱកាសផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើង... អាន​បន្ត

កម្មវិធី “អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង” របស់វេទិកាអនាគត ឆ្នាំ២០២០

វេទិកាអនាគតជ្រើសរើសនិស្សិតកម្ពុជារហូតដល់២០នាក់ ដែលចង់ពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញស្រាវជ្រាវ និងវិភាគគោលនយោបាយ ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង ២០២០។ លក្ខខណ្ឌ៖... អាន​បន្ត

ប្រឡងអាហារូបករណ៍១០០% នៅសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវីង

សាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវីង បើកការចុះឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍ហើយ។ និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍សិក្សា អាចចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍រហូតដល់ 100% រយៈពេល៤ឆ្នាំ។ ទទួលចុះឈ្មោះពីឥឡូវនេះរហូតដល់ ថ្ងៃ ទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩... អាន​បន្ត